Graafwerkzaamheden ter rechterzijde van de Kasteellaan voor verbetering van de waterhuishouding en op de voorgrond voor de parkeerkelder. Rechts achter de voormalige boerderij Vosman.
Graafwerkzaamheden ter rechterzijde van de Kasteellaan voor verbetering van de waterhuishouding en op de voorgrond voor de parkeerkelder. Rechts achter de voormalige boerderij Vosman. Fotograaf: Jan Joost

Masterplan Oosterhof werkzaamheden waterhuishouding en ondergronds parkeren gestart

Algemeen

RIJSSEN – De werkzaamheden in het kader van het Masterplan voor Landgoed de Oosterhof zijn gestart. Enkele weken geleden is er soort geplande kaalslag gepleegd rond de parkeerplaats bij de Hobbyboerderij. Dikkere bomen zijn herplant nabij grachtbrug van kasteel de Oosterhof. De parkeerplaats krijgt meer ruimte er komt een informatiepunt over het nieuwe Nationaal Park Twents Reggedal-De Sallandse Heuvelrug.

Nationaal Park

Van daaruit wordt verwezen naar kasteel de Oosterhof. In de Bouwhuiskelder wordt ook gewerkt aan een nieuwe inspiratieruimte met veel achtergrond informatie over het nieuwe Nationaal Park en de omliggende gebieden. Een van de doelen van het masterplan is om ook de waterhuishouding te verbeteren en daarvoor aansluiting te zoeken met de nabij gelegen Regge. 

Archeologie

Voordat de diepte werd opgezocht zijn links en rechts van de Kasteellaan proefsleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. Dat heeft in de bodem sporen van vroegere bebouwing opgeleverd. De deskundigen van Laagland Archeologie hebben dit in kaart gebracht. Vervolgens is een begin gemaakt ter rechterzijde van de Kasteellaan met het afgraven van grond voor de nieuwe watervoorziening. 

Ondergronds parkeren

De graafwerkzaamheden kunnen gecombineerd worden met de aanleg van een flinke ondergrondse parkeerkelder rechts van de Kasteellaan evenwijdig lopend aan het wandelzandpad. Deze voorziening is niet goedkoop, maar hiervoor is gekozen omdat havezate de Oosterhof een museumfunctie heeft en bezoekers trekt uit een wijde regio. Het Masterplan gaat op den duur het dwars- en langsparkeren aan de Kasteellaan verbieden. Om tegemoet te komen aan de wensen van het museumbestuur om de bereikbaarheid, ook voor bezoekers die moeilijk ter been zijn, is deze optie eruit gekomen. 

Loopband

Een andere maatregel om de bereikbaar van het Rijssens Museum te waarborgen is een loopband langs het wandelpad ter linkerzijde van de Kasteellaan vanaf de parkeerplaats bij de Hobbyboerderij naar het kasteel. Deze voorziening zal gereed zijn op het moment dat het parkeren aan de Kasteellaan verboden wordt. 

Opening

Voorzitter Jan Bakker van het Rijssens Museum heeft afgelopen paasmaandag de plannen toegelicht bij het Rijssens Leemspoor. Het leemspoor startte afgelopen maandag met het nieuwe rijseizoen. Dat viel samen met de opening van het toeristenseizoen van de vijf Rijssense toeristische attracties die samenwerken in de Koöperaatsie.

Publieksfunctie

Jan Bakker is blij dat de parkeermogelijkheden zo dicht mogelijk bij de havezate en de bereikbaarheid van het Rijssens Museum met de parkeerkelder en de loopband gewaarborgd blijven. “De Oosterhof heeft een publieksfunctie en de bereikbaarheid ervan moet te allen tijde gewaarborgd zijn voor iedereen, ook mensen die moeilijk ter been zijn. Overigens geldt dat niet alleen voor de museumbezoekers overdag, maar ook ’s avond is er veel traffic op het kasteelterrein en ook dan is het niet verantwoord dat mensen in het donker kun weg moeten zoeken naar het Koetshuis hof het kasteel.”

Door: Gerrit Dannenberg

Gerichte kaalslag rond het parkeerterrein bij de Hobbyboerderij waar de loopband langs het bospad in de toekomst komt.
Langs- en dwarsparkeren wordt verboden. De Kasteellaan moet in de toekomst blikvrij worden.