Edwin Kamp en Jacquelien Plomp.
Edwin Kamp en Jacquelien Plomp. Jenny ter Maat

Voorzitter en secretaris Adviesraad Sociaal Domein doen oproep voor nieuwe leden

Algemeen

RIJSSEN – Edwin Kamp en Jacquelien Plomp nemen deze maand afscheid als voorzitter en secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Rijssen-Holten. Hun twee termijnen zitten erop. Voor ze definitief stoppen roepen ze sociaal en maatschappelijk betrokken inwoners van deze gemeente op om zich te melden als nieuw lid.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is nog niet bij alle inwoners van Rijssen-Holten bekend. Toch is het een raad, waarvan de leden direct in verbinding staan met de haarvaten van de lokale samenleving. “De adviesraad is een raad die het college van burgemeester en wethouders voorziet van gevraagd en ongevraagd advies”, legt voorzitter Edwin Kamp uit. Dat advies kan gegeven worden over alles wat maar speelt binnen het sociaal en maatschappelijk domein, en dat kan variëren van jeugdhulp, mantelzorg, ouderenzorg, onderwijs, leerlingenvervoer, werk voor mensen met een beperking. “Wat op je pad komt en voor meerdere mensen een zorg of uitdaging blijkt te zijn.”

“De leden van de adviesraad zijn betrokken bij achterbanorganisaties, zoals mantelzorg en onderwijs. Zij krijgen vanuit die groeperingen informatie, horen wat er verbeterd zou moeten worden, waar het vastloopt en melden dat in de adviesraad”, vertelt Jacquelien Plomp, secretaris van de ASD.
Naast items die ingebracht worden door de leden krijgt de ASD ook vragen via de gemeente Rijssen-Holten. Kamp: “Ambtenaren leiden tijdens onze vergadering een onderwerp in en vragen ons daarover om advies. Een andere manier is dat de leden zelf iets oppikken als ze ergens op werkbezoek gaan of een evenement bezoeken. Soms krijgen we ook een telefoontje of mailtje rechtstreeks van een inwoner van de gemeente, die vindt dat ergens iets aan gedaan moet worden.”

Respijtzorg Twentebreed uitgerold
Kamp en Plomp benadrukken dat de adviesraad er niet is voor een individueel probleem. “Iemand die komt om te zeggen dat hij last heeft van een stoeptegel voor z’n huis die niet goed ligt, moet niet bij ons zijn. Iemand die meldt dat in een straat een aantal stoeptegels verkeerd ligt en dat daar mensen met een visuele beperking last van hebben, is bij ons wel aan het juiste adres. Het probleem moet meer mensen raken; een advies moet voor meer mensen een oplossing bieden.”
Als voorbeeld noemen ze de respijtzorg, oftewel de logeerzorg, waarin de ASD een ongevraagd advies uitbracht aan de gemeente. “We hoorden over een oudere man, die al jaren mantelzorger voor zijn vrouw was, en zelf met een hartaanval in het ziekenhuis terecht kwam. Er was verder geen familie om voor zijn vrouw te zorgen en zij kwam in een zorginstelling in Gronau terecht. We hadden al meer van deze gevallen gehoord, ook over patiënten, die na een operatie uit het ziekenhuis ontslagen werden en thuis geen opvang hadden, en in het westen van het land terecht kwamen na hun operatie.” De adviesraad adviseerde de gemeente Rijssen-Holten om samen met de lokale zorginstellingen voor opvang te zorgen. Dat is inmiddels gebeurd, en niet alleen in deze gemeente: de respijtzorg is Twentebreed uitgerold. “Aan de hand van dat voorbeeld ging het balletje rollen en het is erg mooi dat ons advies op die manier opgepakt is.”

Gevraagd en ongevraagd advies werd onder andere uitgebracht over armoede en schulden, jonge statushouders, leerlingenvervoer, openbare speelruimte, jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid en nog veel meer.

Op zoek naar leden
Kamp en Plomp zijn op 1 mei 2016 begonnen, toen de Adviesraad Sociaal Domein van start ging. Voorzitter en secretaris mogen twee termijnen van vier jaar zitten, en daarna moeten voor deze functies andere mensen gezocht worden. Daarnaast telt de raad leden die een connectie hebben met allerlei belangengroepen. “We zijn begonnen met 12 leden, naast de secretaris en voorzitter. Heel lang konden we 12 leden houden, was er snel een vervanger als er iemand vertrok. Na de coronaperiode bleek dat moelijker. We hebben nu 5 leden en we willen graag minimaal naar 8.”
De adviesraad is op zoek naar leden met affiniteit of ervaring met onder andere doelgroepen als het jongeren(werk), minima, inburgering/migratie, ouderen(werk). “Het gaat niet alleen om kennis, maar ook om de raad divers te maken, bijvoorbeeld vanuit het inburgeringstraject.”

De adviesraad vergadert eens per maand. Leden krijgen een vrijwilligersvergoeding. Meer informatie is te lezen op www.asdrijssen-holten.nl of te verkrijgen via ambtenaar Han Meijerink van de gemeente Rijssen-Holten, e-mail: h.meijerink@rijssen-holten.nl

Zelf nemen ze met een goed gevoel afscheid. Hun laatste vergadering is op 25 april. “We hebben een leuk team, we werken onderling prettig en goed samen en ook met de gemeente Rijssen-Holten. Je krijgt kennis over andere zaken dan waar je normaal mee bezig bent. We weten nu meer van het sociaal domein en het is ook interessant te merken hoe de gemeente in elkaar steekt. Maar het mooiste is dat je leert van anderen: de mensen die je spreekt, wethouders, ambtenaren, raadsleden. Die contacten zijn heel waardevol.”

Door Jenny ter Maat