Afbeelding

Bijzondere vondst

Columns

Mijn collega boswachter Sjaak van Dijk kreeg laatst een melding van een wel héél bijzondere vondst. Het zou zomaar kunnen inspireren tot het schrijven van een sprookje. Als we de melder niet héél goed hadden gekend en geen foto hadden gekregen, hadden we kunnen denken dat hij te diep in het glaasje had gekeken. Niets is minder waar…… Veel leesplezier…

Ine Nijveld

Bijzondere vondst

Van (oud) collega Klaas Oosterveen kwam onlangs het bericht dat hij nabij zijn op de Eelerberg gelegen huis een wel heel bijzondere slang had gevonden en gefotografeerd. Het betrof een ringslang met twee koppen. Het blijft een zeldzaam verschijnsel maar het gebeurt vaker dat er dieren met twee koppen worden geboren. 

We hebben deze vondst bij Naturalis in Leiden gemeld en de foto opgestuurd. Dit onderzoek instituut bewaard maar liefst 42 miljoen objecten in hun collectie en onderzoekt wat hun rol en plaats is voor wat betreft de biodiversiteit.

Ook hebben we de vondst bij het Ravon gemeld. Ook zij waren enthousiast en gaven aan niet eerder met een dergelijk gegeven te maken hebben gehad. Ik kreeg daarbij het toestemmingverzoek om er artikel in hun tijdschrift aan te mogen wijden.

Van hen kregen we bericht terug dat het om een zeldzaam verschijnsel ging en dat men niet eerder zoiets voorgelegd had gekregen. Men beschikt in museum over slechts één tweekoppige slang.

Naast reptielen en vogels gebeurt het soms ook bij zoogdieren. Door hun afwijkende lichaamsopbouw leven ze vaak kort. Zo beschikte ooit, als ware bezienswaardigheid, het op de Holterberg gelegen Natuur museum Holterberg van Piet Bos (latere natuurdiorama Holterberg) over een geprepareerd kalf met twee koppen. Dit kalf is nadien aan Natura Docet geschonken alwaar het nog steeds te bezichtigen is.

Er leven twee slangensoorten op de Sallandse Heuvelrug, namelijk de Ringslang en de Gladde slang. De ringslang komt voor op de Eelerberg en in het Reggegebied.

De ringslang leeft in de nabijheid van water en voedt zich vooral met kikkers, vissen, slakken, muizen en insecten. Het is een prachtig wat grijsgroen dier met zwarte vlekjes op flanken en een gele ring in de nek. Ze kunnen een lengte van ruim 120 cm. bereiken. De rest van het gebied is te droog. Dat is ook de reden waarom er geen Adders in het gebied te vinden zijn. Zij leven uitsluitend in natte heidegebieden en komen daardoor in ons land minder voor. 

Van deze 3 soorten in Nederland voorkomende slangen is alleen de Adder giftig.

Sjaak van Dijk

Senior Boswachter SBB Overijssel

Afbeelding