Algemeen

Arjan van Brussel conservator Internationaal Brandweermuseum Rijssen

Arjan van Brussel en zijn vrouw Rita laten de oorkonde zien voor de benoeming tot conservator van het Internationaal Brandweermuseum Rijssen.
Arjan van Brussel en zijn vrouw Rita laten de oorkonde zien voor de benoeming tot conservator van het Internationaal Brandweermuseum Rijssen.

RIJSSEN – Het Internationaal Brandweersmuseum Rijssen heeft weer een conservator in de persoon van Arjan van Brussel (53). Vrijdagavond overhandigde voorzitter Jan Bakker van de Rijssense Musea hem de oorkonde in de brandweerkazerne aan de Molenstalweg in Rijssen.

Voor Van Brussel was het vrijdag een heuglijke dag, want ’s avonds nam hij afscheid als vrijwilliger van de Brandweer Twente van de post Rijssen. Hij blijft wel werkzaam als Officier van Dienst bij de brandweer Twente waar hij verantwoordelijk is voor de gebouwen.
Voor zijn 27-jarige inzet als vrijwillige brandweerman, werd hij door burgemeester Arco Hofland koninklijk onderscheiden. De rij feestredenaars werd afgesloten door Jan Bakker die hem de oorkonde voor zijn benoeming tot conservator overhandigde. De oorkonde is opgemaakt in de nieuwe huisstijl die Bloemendaal in Vorm voor de Rijssense Musea heeft ontworpen en die dit najaar gepresenteerd wordt.
Na het overlijden in 2010 van Dirk Vlot, de stichter van het Internationaal Brandweermuseum Rijssen (IBR), zat het IBR zonder conservator. Van Brussel is vanaf de oprichting van het IBR betrokken bij dit museum. Van Dirk Vlot kreeg hij veel kennis van (inter)nationale brandweerzaken overgedragen. “Arjan is brandweerman en al jaren bestuurslid van de Rijssense Musea vanwege zijn brandweerexpertise. Dat maakt hem ook voor ons de juiste man op de juiste plaats,” zegt Gerrit Dannenberg van de Rijssense Musea, waarvan het IBR een onderdeel is.
Dannenberg is bijzonder blij dat het brandweermuseum nu weer een duidelijk gezicht heeft. “Arjan is nog lang niet gepensioneerd, maar hij was toch bereid dit conservatorschap voor zijn rekening te nemen en dat doet ons goed,” aldus Dannenberg. “Zeker nu we aan de vooravond staan een grote reorganisatie van het brandweermuseum is belangrijk dat het brandweermuseum weer een gezicht heeft.” Voor de aanstaande reorganisatie is de landelijk werkende instantie Museummakers in de arm genomen.
In de praktijk werd de afgelopen jaren al vaak een beroep gedaan op de kennis en ervaring van Van Brussel. “Een Internationaal Brandweermuseum is altijd in beweging. We hebben ons rijdend materieel, maar daarnaast komen er bijna wekelijks brandweermensen, oud-brandweermensen en verzamelaars langs om spullen aan te bieden. Om dan te kunnen beoordelen wat er wél of niet in de collectie moet worden opgenomen heb je iemand met kennis van zaken nodig en dat heeft Arjan. Hij is in staat om in de geest van Dirk Vlot te beoordelen wat wel of niet van waarde voor het museum is,” benadrukt Dannenberg.