Algemeen

Beste inwoners en ondernemers,

Arco Hofland, burgemeester Rijssen-Holten. Foto: Gemeente Rijssen-Holten

In deze moeilijke coronatijd zoek ik naar woorden, woorden die omschrijven waar we nu behoefte aan hebben. Zo merk ik dat we snakken naar meer vrijheden en dat begrijp ik helemaal. Ook met het vooruitzicht dat straks steeds meer mensen een vaccinatie tegen corona hebben gekregen. Daardoor nemen de ziekenhuisopnames en de druk op de reguliere zorg verder af. Stap voor stap is iedere keer meer mogelijk. Dat vinden we allemaal fijn, toch moeten we voorzichtig zijn, het akelige virus waait nog steeds om ons heen. Alhoewel er landelijk sprake is van een dalende trend, moet ik helaas constateren dat het aantal besmettingen in Rijssen-Holten en in Twente weer groeiende is. Daarom blijft het dag in dag uit belangrijk dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden, testen en thuisblijven bij klachten.

Stap voor stap
Het duurt allemaal langer dan we ooit voor mogelijk hielden. Hopelijk vinden we bij elkaar troost en houden we moed. Kunnen we elkaar nog oppeppen en veerkrachtig zijn. En laten we ons vaccineren zodra dit kan. En natuurlijk begrijp ik dat we elkaar weer volop willen ontmoeten en samen actief willen zijn. Alleen samen kunnen we stap voor stap de komende tijd meer mogelijk maken en bij iedere stap verdwijnen er coronamaatregelen.

Steun vanuit de gemeente
Veel van onze inwoners hebben het op dit moment financieel en emotioneel moeilijk. Weet dat de gemeente u helpt als u het moeilijk heeft. In de afgelopen periode zijn diverse lokale maatregelen opgesteld om u te ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u minder kon werken, uw baan is gestopt of uw onderneming op dit moment stilligt. Daardoor kunt u minder inkomen hebben en uw woonkosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas en water niet betalen. Om u tijdelijk te helpen, is er de TONK. Ook is er het actieplan corona Rijssen-Holten waarin lokale maatregelen zijn opgesteld voor de jeugd, voor de zorg, voor de sport, voor cultuur, voor bedrijven, enzovoort. De gemeente wil verenigingen en stichtingen die in de problemen komen ondersteunen en zo nodig als co-financier optreden bij initiatieven van de lokale middenstand.  Meer informatie over al deze regelingen vindt u op www.rijssen-holten.nl.

Tot slot
De laatste vijftien maanden waren heel bijzonder en zullen we nooit vergeten. Nooit vergeten we de personen die aan COVID-19 zijn overleden, nooit vergeten we als we in het ziekenhuis hebben gelegen, nooit vergeten we als we de ziekte hebben gehad. Maar ook zal ik nooit vergeten, hoe moeilijk het ook is, dat we samen de schouders eronder zetten. Die kracht in onze samenleving geeft ons hoop voor de toekomst. 

Arco Hofland
burgemeester Rijssen-Holten