Algemeen

Bouwwethouder Erik Wessels: ‘Rijssen-Holten wordt niet het nieuwe Amsterdam’

RIJSSEN – Voor de gemeente Rijssen-Holten ligt er de komende twee jaar een enorme uitdaging: het bouwen van 765 woningen, waarvan 500 in Rijssen en 265 in Holten. De gemeente maakte eind vorige maand afspraken met bouwers voor Opbroek Noord, waar in totaal 193 woningen komen. Binnen het aantal te bouwen woningen is ook rekening gehouden met woningkopers vanuit andere delen van het land.

“We bouwen vooral voor onze eigen inwoners. Tussen de 90 en 95 procent van de woningen is daarvoor. Maar we weten ook dat mensen, vooral uit het westen van het land, zich hier op de woningmarkt begeven. De woningmarkt is vrij, dus iedereen die hier een woning wil kopen, kan dat doen. Dat zie je overigens in heel Overijssel”, vertelt Erik Wessels, wethouder wonen. “Als gemeente kun je besluiten om daar niets voor te doen, maar dan weet je dat mensen van elders de eigen inwoners kunnen verdringen bij het kopen van een woning. Ook hier zijn de huizenprijzen flink omhoog zijn gegaan. Als gemeente zien we dat er bovenlokaal een woningbehoefte is.”

“In provinciaal verband is aangegeven dat we met elkaar zorgen dat een deel van die bovenlokale woningbehoefte ingevuld wordt. Dat betekent niet dat Rijssen-Holten het nieuwe Amsterdam wordt, maar het betekent wel dat alle gemeenten toch een klein deel van die bovenlokale opgave moeten gaan invullen.”

De afgelopen jaren werd er te weinig gebouwd, ook in Rijssen-Holten. De komende twee jaar komt er een forse inhaalslag. In Rijssen wordt dit jaar begonnen met de bouw in Opbroek Noord. In het zuidelijk deel van Opbroek Noord komen de eerste 106 woningen. Daarvoor heeft de gemeente eind december 2021 overeenkomsten gesloten met De Goede Woning, Roosdom Tijhuis, Ter Steege Vastgoed en Roelofs en Haase.

Starterswoningen
Wessels vertelt dat de gemeente afspraken gemaakt heeft voor met name de lagere sociale koopwoningen. “Die woningen moeten voor starters op de markt komen. Daarom heeft het college ook een doelgroepenverordening vastgesteld, zodat je bouwers kunt verplichten woningen tegen een vooraf vastgelegde maximumprijs in de markt te zetten.”
De 106 woningen bestaan uit 10 vrijstaande woningen, 40 twee-onder-een-kap woningen, 24 rijwoningen koop, 12 huurwoningen in de vrije sector en 20 huurwoningen in de sociale sector.

De wethouder denkt binnen die 106 woningen voor starters een aantal mooie mogelijkheden beschikbaar te hebben. “Van die 24 koopwoningen op rij komen er 7 beschikbaar voor de sociale koop; deze worden voor verkocht voor maximaal 230.000 euro vrij op naam. De Goede Woning realiseert 20 huurwoningen in de sociale sector, een belangrijke groep. Op 14 percelen mogen mensen zelf hun woning (laten) bouwen. Hier is in Rijssen-Holten veel vraag naar. Zelf bouwen is niet voor iedereen, maar er zijn zeker starters die met vrienden aan de slag gaan.”

Doorstroming
“Bovendien, als er woningen aan de bovenkant van de markt verkocht worden, zorgt dat voor doorstroming. Mensen die een duurdere vrijstaande woning kopen, maken een andere woning vrij, die weer gekocht wordt door iemand die iets groter wil wonen en zo komt er weer een woning vrij. Wordt er een woning in het hogere segment verkocht, dan is er ook een mogelijkheid voor een starter aan de andere kant van die verhuisketen.”

De bouw van de woningen begint dit jaar. De gemeente geeft zelf 3 kavels uit voor vrijstaande woningen en 14 voor twee-onder-een-kap. Voor deze kavels geldt het particulier opdrachtgeverschap; grondeigenaren mogen hier zelf hun woning (laten) bouwen. In februari maakt de gemeente bekend hoe de verkoop van die kavels en woningen in z’n werk gaat. “Waarschijnlijk door loting”, zegt Wessels. Meer hierover wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke informatiepagina in deze krant.

193 woningen
In Opbroek Noord komen in totaal 193 woningen. Dat betekent dat er de komende twee jaar nog ruim 300 woningen meer gebouwd moeten worden. Wessels: “Die aantallen moeten vooral gehaald worden in Opbroek Oost. Maar dat is een mooie uitdaging voor de wethouder die na de gemeenteraadsverkiezingen de woningbouw in de portefeuille heeft.”