Algemeen

Scheidend burgemeester Arco Hofland: “Je raakt verknocht aan de gemeenschap waarvoor je werkt”

Gemeente Rijssen-Holten moet op zoek naar nieuwe burgervader

RIJSSEN – Veel appjes en mailtjes kreeg burgemeester Arco Hofland binnen, sinds hij publiekelijk bekend gemaakt had dat de gemeente Rijssen-Holten op zoek moet naar een nieuwe burgervader. “Het is toch wel prettig om even te voelen dat je gewaardeerd wordt”, zegt hij daarover. “Daarnaast ben ik ook nuchter genoeg om te weten dat we morgen gewoon weer verder gaan.” 
 
Hofland was er al een tijdje mee bezig; knoopte hij er nog een derde termijn van zes jaar aan vast, of toch maar niet. “Je vindt het werk hartstikke leuk. Je hebt nog genoeg energie en je merkt vanuit de ambtelijke organisatie en ook vanuit de raad dat je mensen nog genoeg mee kan geven, dat je nog steeds een bijdrage kunt leveren aan het bestuur in Rijssen-Holten”, vertelt hij. “Aan de andere kant, je zult ooit eens een keer weg moeten gaan.” 
“Er is altijd wel een excuus om te zeggen dat het op dit moment niet goed uitkomt. Daaraan wil ik niet toe geven. Ik wil ook niet ‘te laat’ weggaan.” 
 
De burgemeester, die vanaf 1 juni 2010 burgemeester van Rijssen-Holten is, besloot om het bij twee ambtstermijnen te laten en kondigde dat donderdagvond tijdens de raadsvergadering aan. Voor Hofland is de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022, met daarna een nieuwe raad en een nieuw college, een natuurlijk moment om zijn ambtsperiode niet te verlengen. Wel werkt hij nog mee aan de start van een nieuwe raad en een nieuw college. Hij blijft waarnemend tot de benoeming van de nieuwe burgemeester.  
 
“De bestuurlijke continuïteit, ook in de fase dat er een nieuw college gevormd moet worden, is van belang”, benadrukt hij. Als burgmeester breng je dan de nodige ervaring mee; in die functie kan Hofland een nieuw college en een nieuwe raad helpen opstarten. De nieuwe raad kan dan, vermoedelijk eind volgend jaar of begin 2023, een besluit nemen over een nieuwe burgemeester. “Voor mij een mooi moment om het stokje aan deze nieuwe burgemeester over te dragen”, aldus Hofland. 

Graag steentje bijdragen 
Gas terugnemen de komende maanden, Hofland moet er niet aan denken. “Ik zit nog vol energie en heb zeker de ambitie om volop een bijdrage te leveren tot op de laatste werkdag. Ik wil graag de bestuurlijke continuïteit borgen, dat we op een goede manier doorgaan waar we mee bezig zijn. Er zijn een heleboel zaken die goed gaan in de gemeente. We zijn een stabiele gemeente, die de financiën op orde heeft. Er zijn wel zaken die op ons af komen, zoals het snel bouwen van woningen en de hele energietransitie, waar we nu mee bezig zijn.” 
 
“Voor de energietransitie hebben we een apart traject opgestart om samen met de bevolking uit te zoeken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Dat vind ik wel een hele stoere uitdaging die wij als gemeente zijn aangegaan, we durven dat als gemeente toch anders aan te pakken. Ik vind het heel mooi dat dat hier kan en daar wil ik nog graag mijn steentje aan bijdragen.” 
 
Hoewel hij nog niet bezig is met het naderend afscheid, betekent de aankondiging en planning dat Hofland op 65-jarige leeftijd ambteloos burger is. “Wat ik dan ga doen weet ik nog niet. Ik zie wel.” Hij is niet het type dat achter de geraniums gaat zitten. “Ongetwijfeld zijn er wel een paar leuke dingen die ik ga oppakken.”  
 
Arie Cornelis Hofland groeide op in Naaldwijk, maar naar de kust gaat hij niet terug, vertelt hij. “We blijven hier. We wonen hier fantastisch, en hebben het hier prima naar onze zin. Er is zoveel moois gebeurd in de gemeente, en ook zoveel trieste dingen in de periode dat ik hier ben, je hebt bepaalde herinneringen aan gebeurtenissen die je toch dierbaar zijn. Je raakt verknocht aan de gemeenschap waarvoor je werkt.” 
 
Voor de inwoners van Rijssen-Holten heeft burgemeester Hofland een persoonlijke videoboodschap. Deze video is te bekijken op https://youtu.be/f17kiosaJB4 of via www.rijssen-holten.nl/nieuws. 
 
Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester 
De beslissing van burgemeester Hofland is in goed overleg gegaan met de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, en de fractievoorzitters van de gemeenteraad. | 
Op een nader te kiezen moment na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 wordt een procedure gestart voor de werving van een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester, met als doel dat die begin 2023 kan starten.  
 
Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft het voornemen om Arco Hofland tijdens het zoek- en benoemingsproces naar een nieuwe burgemeester te benoemen als waarnemend burgemeester. “Ik heb veel waardering voor het werk dat Arco Hofland voor de gemeente Rijssen-Holten heeft verricht en waar hij nog steeds met volle inzet voor bezig is. Bestuur en inwoners van de gemeente waarderen dit ook”, geeft hij aan. “Ik ben blij dat Arco bereid is om nog een poosje als waarnemer in Rijssen-Holten te willen werken om zo ook de continuïteit van het bestuur rondom de raadsverkiezingen te waarborgen. Ik houd daarover contact met de fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad.”  
 
Gemeenteraad waardeert inzet Hofland 
Fractievoorzitter André Scheppink, namens de gemeenteraad: “Wij, de gemeenteraad van Rijssen-Holten, hebben respect voor het werk van onze burgervader Arco Hofland. Wij waarderen zijn inzet voor de lokale gemeenschap en dat hij op regionaal en landelijk niveau de belangen van Rijssen-Holten onder de aandacht brengt. We zijn dan ook verheugd dat hij bereid is om de rol als waarnemend burgemeester te vervullen wanneer de zoek- en benoemingsprocedure loopt. We hebben er alle vertrouwen in dat Arco zich de aankomende periode volledig blijft inzetten voor onze gemeenschap en een goede overdracht verzorgd richting de nieuwe burgemeester.”