Algemeen

Gemeente start met werkzaamheden Masterplan voor oostelijke groene lob van Rijssen

De vijver in het Volkspark. Foto: J. ter Maat

RIJSSEN - De komende vier jaar wordt er gewerkt aan het Masterplan voor de oostelijke groene lob van Rijssen. Dit jaar wordt daarmee begonnen en daarvoor heeft de gemeente 5.000 euro beschikbaar gesteld.

Dit jaar wordt gestart met het nemen van maatregelen voor het aanpassen van het watersysteem en de waterstructuur voor het bevorderen van de waterkwaliteit en –kwantiteit in het gebied. De waterkwaliteit heeft te maken met twee overstorten in het gebied, één ter hoogte van de Schapendijk, de andere ter hoogte van de Hobbyboerderij. Die overstorten zijn zo’n tien keer per jaar in werking en dan stroomt er echt geen fris water het gebied in. Dat is één van de zaken die opgelost moeten worden.

Nieuw hekwerk
Er wordt ook begonnen met het verwijderen van overtollige hekken bij het Volkspark te verwijderen, te beginnen bij het Parkgebouw en de volière. Er wordt een plan gemaakt voor een nieuw parkhek rond het Volkspark, de Eschhorst, Hospice de Reggestroom en de paardenweide, een hekwerk dat bedoeld is als nieuwe grens van één groot park. De komende jaren worden delen van het oude hekwerk verwijderd en daar waar nodig worden nieuwe hekken geplaatst.

Aanplanten erf
Er wordt een ontwerp en een beplantingsplan gemaakt voor het voorerf van de Hobbyboerderieje. Het erf wordt dit jaar aangeplant en moet de uitstraling krijgen van een boerenerf.

Jaarlijks meer geld beschikbaar
In 2022 komt er 15.000 euro vrij voor de werkzaamheden. Het jaar daarop is een bedrag van 25.000 euro beschikbaar en voor 2024 is 35.000 euro gereserveerd.

Voetpad Enterstraat - Graaf Ottostraat
In 2022 wordt een plan gemaakt voor de herinrichting en verbreding van het voetpad Enterstraat – Graaf Ottostraat (in het verlengde van de Kasteellaan), waardoor het landgoed beter wordt verbonden met de woonwijk Eslanden. De grond hiervoor is in 2019 aangekocht door de gemeente. De plannen voor dit voetpad worden in 2023 uitgevoerd.

Houten hek rond weides
In 2023 wordt begonnen met het plan om weides en boomgaarden te omheinen met een houten landhek zodat de landgoedsfeer zichtbaar wordt vanaf de Enterstraat. Het jaar daarop wil de gemeente beginnen met het plaatsen van de houten hekken.

Paardenweide
Het maken van een historische analyse en een inrichtingsplan voor de paardenweide en die verbinden met het Volkspark en park De Eschhorst staat in 2024 op de planning. De paardenweide is in 2019 door de gemeente aangekocht.

Het ‘Master- en inrichtingsplan voor de oostelijke groene lob van Rijssen’ werd anderhalf jaar geleden door de gemeenteraad aangenomen. Doel is om meer eenheid te creëren in het gebied met de Pelmolen, de Regge, havezate De Oosterhof, Volkspark, Parkgebouw en Hospice De Reggestroom. Het gebied moet zo aantrekkelijker worden voor zowel inwoners als toeristen.