Algemeen

Door Jenny ter Maat

Huurder moet binnen een jaar een sociale huurwoning kunnen vinden

Wethouder Ben Beens

RIJSSEN – Een kandidaat-huurder in Rijssen-Holten moet binnen maximaal een jaar een sociale huurwoning kunnen vinden als die persoon in de doelgroep behoort en actief op zoek is naar een sociale huurwoning.

Dat is een van de afspraken waar de gemeente Rijssen-Holten, de woningcorporaties Viverion en de Goede Woning en de huurdersorganisaties Huurdersraad De Goede Woning, Huurdersbelangen DMR en Huurdersvereniging De Berkelstreek, afgelopen week hun handtekening onder hebben gezet.

“We kunnen nu monitoren wat de zoekduur is van woningzoekenden. Als blijkt dat de zoekduur toch langer is dan twaalf maanden, kunnen we sneller maatregelen treffen”, zegt woonwethouder Erik Wessels. “De zoekuren liggen nu gemiddeld op een half jaar. Woningzoekenden die actief op zoek zijn hebben momenteel echt binnen het jaar makkelijk een sociale huurwoning”, aldus Erna Mobach, directeur van De Goede Woning.

Verbeteren delen van wijken
Het is maar één van de afspraken die gemaakt zijn en waar de gemeente samen met de woningcorporaties de komende jaren aan gaat werken. Andere afspraken zijn onder andere een passende woningvoorraad op korte termijn, aansluitend bij het woningbehoefte onderzoek; betaalbaar wonen waarbij er ook aandacht is voor kosten als huur, energie en gemeentelijke lasten; het verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van delen van wijken in plan Zuid, de Braakmanslanden en het Lentfert.

Huurwoningen te koop
Een andere afspraak gaat over het te koop aanbieden van circa vier huurwoningen in de prijsklasse tussen de 175.000 en de 200.000 euro. “We zouden hiermee uitstekend de startersmarkt kunnen bedienen. Starters vinden momenteel niet makkelijk hun weg in de woningmarkt”, aldus directeur Tonita Garritsen van Viverion.

Zorg- en ondersteuning
De gemaakte afspraken raken ook het sociale domein.  Er is een groeiende vraag naar zorg en ondersteuning, geeft wethouder Ben Beens aan. Doordat steeds meer mensen met een hulp- of zorgvraag zelfstandig gaan wonen ontstaan er nieuwe sociale opgaven in de buurten waar deze mensen wonen of komen te wonen. Bijvoorbeeld ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, maar ook huurders die vanuit een situatie van beschermd wonen in de wijk komen.
Beens: “Meestal zijn er geen problemen, maar af en toe gebeurt er iets waarbij de inzet van het sociaal domein nodig is. Samen met zorg- en welzijnspartijen onderzoeken we wat er nodig is om kwetsbare mensen die in de wijk komen wonen zo goed mogelijk hun draai te laten vinden in de wijk.”

Op straat slapen voorkomen
Afgesproken is dat er, indien nodig, een gezamenlijke aanpak komt voor overlast in de wijk, een aanpak waarin ook politie, zorg en welzijn meewerken. Belangrijk is daarbij het aanpakken van huurders met een schuldenproblematiek. Het vroegsignaleren van schulden bij een huurder en het bieden van hulp moet voorkomen dat iemand op straat slaapt.

De gemaakte afspraken gelden vanaf 1 januari 2021. Er wordt geen einddatum vastgesteld, wel worden de afspraken elke twee jaar geëvalueerd en als het nodig is geactualiseerd.