Algemeen

Opening Ontmoetingscentrum Braakmanslanden

Wethouder Ben Beens (L) en rechts Margriet Overkamp
Wethouder Ben Beens (L) en rechts Margriet Overkamp

RIJSSEN - “Gedeelde smart is halve smart”, zei wethouder Ben Beens afgelopen woensdag bij de opening van het Ontmoetingscentrum Braakmanslanden. Het centrum is bestemd voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten en is ingericht in de ‘Oude Plus’ aan de Roelf Bosmastraat 47 in Rijssen.

Hij sneed samen met Margriet Overkamp van stichting Evenmens en tevens coördinator van het nieuwe Ontmoetingscentrum de taart aan. Dat viel zeer in de smaak bij de bezoekers. Dit waren met name vrijwilligers, mensen met (beginnende) geheugenproblemen, mantelzorgers en casemanagers van diverse zorginstanties. Het Ontmoetingscentrum is gevestigd in de ruimte van Buurtkracht, een ontmoetingsplek voor bewoners, met name uit de wijk Braakmanslanden.

In het Ontmoetingscentrum staan geheugenproblemen centraal. Dit kan zijn bij de persoon die het aangaat, bij één of beide ouders, een familielid of iemand in de kennissenkring. “Als één van je naasten problemen heeft met het geheugen, kan dat altijd vragen oproepen. Er is iets aan de hand, maar vaak is lang niet altijd duidelijk wát het precies is. Dat roept gevoelens op van twijfel, onzekerheid, onbehagen en somberheid.

“Het nieuwe centrum is dus een plek om elkaar te ontmoeten onder het motto: niks moet en veel kan en mag”, zei Margriet Overkamp. Elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur is zij aanwezig voor vragen, advies, voorlichting, handvatten en een luisterend oor. Onderling kunnen mensen ook met elkaar van gedachten wisselen, want zij zijn wel lotgenoten van elkaar. “Het is goed dat er een ontmoetingsplek gerealiseerd is voor dit onderwerp. Er samen over praten maakt het een gedeeld probleem” , aldus Beens.

Bij bepaalde vragen en moeilijkheden kan men gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Daarom is het belangrijk dat er ook casemanagers van diverse instanties bij betrokken zijn om lijnen te kunnen uitzetten richting formele of informele zorg. Een mantelzorger wiens echtgenoot aan beginnende dementie lijdt verzuchtte: “Zijn karakter verandert zo erg. Ik moet hem behoorlijk sturen en hij wordt steeds grover in zijn taalgebruik, dat was voorheen niks voor hem. Het is fijn dat ik hier even mijn verhaal kwijt kan, dat lucht wel wat op en je hoort dat je niet de enige bent.”

Er zijn tevens diverse vrijwilligers aanwezig die er bijvoorbeeld voor zorgen dat een mantelzorger even ontlast wordt en even de deur uit kan. De vrijwilliger blijft dan een poosje bij de echtgenoot of echtgenote. “Dat is heel dankbaar werk en het geeft een stukje voldoening”, geeft één van de vrijwilligers aan.

Fatma Güven, Beleidsadviseur Sociaal Domein van de gemeente Rijssen-Holten vertelt dat er vanuit Buurtkracht wordt gewerkt in een zestal wijken in Rijssen/Holten. “Het is een laagdrempelige inloop en dat is belangrijk. Dit Ontmoetingscentrum is nu het eerste punt binnen onze gemeente als het gaat om geheugenproblemen. Ook bijvoorbeeld Carintreggeland, ZorgAccent en Via Vie Welzijn zijn hier vertegenwoordigd. Als instanties moet je met elkaar bekijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Wijkgericht bezig zijn, mensen bij elkaar brengen en niet meteen al in de dure zorg terechtkomen. Ook is het van belang dat je mensen zelf moet laten praten, dat ze ook onderling met tips en ideeën komen.”
Voor meer informatie: Margriet Overkamp, tel. 0548-638830 of 06-49019784.