Algemeen

Door Jenny ter Maat

Oude Begraafplaats krijgt opener karakter; aannemer bezig met tweede toegangspoort

De Oude Begraafplaats aan de Lentfersweg heeft een heel eigen sfeer. Eigen foto

RIJSSEN - Belangstellenden kunnen alvast een kijkje nemen op de Oude Begraafplaats op de hoek van de Lentfersweg en de Verlengde Oranjestraat. De paden zijn inmiddels klaar. De aannemer is begonnen om een tweede toegang te maken. De eerste werkzaamheden die gedaan zijn vanuit het herstelplan geven al een inkijkje hoe het gaat worden.

De gemeenteraad besloot enige tijd geleden dat de monumentale status van de Oude Begraafplaats bewaard moest blijven. De decennia daarvoor was deze begraafplaats steeds meer vervallen. Veel gebruikt werd de begraafplaats ook niet meer, een enkele keer voor het bijzetten van een overledene. Er kwam wat onvrede vanuit de buurt over de begraafplaats en hoe die erbij lag. Wekelijks werd er gemaaid, maar de paden waren verdwenen en enkele grafstenen vervallen. De gemeenteraad besloot dat de begraafplaats een plek van toegevoegde waarde moest worden dicht bij het centrum van Rijssen.

Jeroen Korenromp, landschapsontwerper van de gemeente, dook de gemeentearchieven in en vond cultuurhistorische tekeningen van de oorspronkelijke begraafplaats. Daar stonden paden op, die er nu niet meer lagen. Korenromp zocht contact met de oud-begraafplaatsbeheerder, die zich nog vagelijk kon herinneren dat er ooit paden liepen. De landschapsontwerper bestudeerde op de oude tekeningen de ligging van de paden en op die plekken werden proefstukjes gegraven. “We vonden grind. De paden vroeger waren grindpaadjes. Het betekende dat we redelijk goed zaten wat betreft de plekken waar we van dachten dat de oorspronkelijke paadjes gelegen hadden.”

Herstelplan
Aan de hand van de oude tekeningen en de ontdekte stukjes grind werd een herstelplan opgesteld en voorgelegd aan de monumentencommissie. “We wilden wel een ander soort halfverharding gebruiken voor de paden, omdat grind zo snel overgroeid raakt”, vertelt Korenromp. Gekozen werd voor Achterhoeks Padvast, een gebroken grind dat niet stuift en water doorlaat; de monumentencommissie ging daarmee akkoord. 

Met de start van de werkzaamheden werd gewacht tot na de Dodenherdenking. “We wilden niet dat tijdens de herdenking op de achtergrond een bouwput zichtbaar was. De herdenking was dit jaar met een klein aantal mensen, maar er werden daarvan wel foto’s en filmpjes gemaakt en gedeeld op sociale media.” Op 6 mei begon het daadwerkelijke werk. Korenromp benadrukt dat bij het aanleggen van de paden er zeer zorgvuldig omgegaan is met de bestaande oude bomen. “Volwassen bomen zijn kwetsbaar. Er is goed gelet op de wortels van de bomen, zodat die niet beschadigd zouden worden. Een externe boomdeskundige heeft ons daarin geadviseerd en was er ook bij tijdens de werkzaamheden. Een compliment aan de aannemers, die de maatregelen namen die ervoor zorgden dat het pad doorloopt, maar dat de boomwortels aan dat pad niet beschadigd werden.”

Eén van de paden loopt tegen een muur langs de Graaf Ottostraat aan. “Op die plek wordt, tussen twee verdikkingen in die muur, een tweede toegangspoort gemaakt. Daarmee wijken we af van de oude tekeningen, maar de monumentencommissie vond het een positieve toevoeging; de nevenpoort wordt kleiner dan de hoofdpoort, maar moet wel op de hoofdpoort lijken. Daarmee is het cultuurhistorisch verantwoord.”

Bij de nieuwe toegang komt een wildrooster dat honden op de begraafplaats moet weren.

Gras en bloemenmengsel
De paden liggen er en het verdere terrein is ingezaaid met gras en bloemenmengsel. In het najaar worden nog bomen geplaatst. “We hebben in het archief ook een oud beplantingsplan gevonden, deels herkenbaar, want die bomen staan er nog. Wat beplantingsmateriaal betreft voegen we niets nieuws toe, we planten alleen bomen aan, aan de hand van de oude tekening. Bewoners van het tegenoverliggende appartementengebouw gaven aan dat het door grote bomen al vroeg donker wordt in hun woning, en daar houden we rekening mee.”

De begraafplaats krijgt een opener karakter en is vrij toegankelijk. Er komt aan aantal bankjes te staan. Mensen kunnen deze bijzondere plaats alvast deel uit laten maken van hun ommetje. Verwacht wordt dat medio volgend jaar de Oude Begraafplaats in helemaal in ere hersteld is.