Algemeen

Stad Rijssen met centrum van de toekomst

RIJSSEN - Op donderdag 11 juli vond er een inloopavond plaats in het gemeentehuis van Rijssen over de herinrichtingsplannen van het winkelcentrum. Tijdens deze avond konden de plannen en planning worden bekeken en werden er sfeerimpressies getoond. Met een speciale VR-bril kon men in eigen beleving waarnemen hoe het centrum van Rijssen er mogelijk gaat uitzien. “Plaatjes kijken is en blijft leuk maar op deze manier zien mensen op ware schaalgrootte hoe één en ander gaat worden. Je beleeft het alsof je echt pal voor de Schildkerk staat of bij het nieuwe paviljoen of midden op het plein met terrasjes en waterpartij. Het is zelf kijken, zelf sturen en zelf ontdekken”,  geeft eigenaar Dave Letink van Ontwerpbureau Letink design uit Enter aan.

De heer Veurink en een aantal andere belangstellenden kijken om de beurt door de bril en zijn enthousiast over wat ze zien. “Prachtig is dit zeg.” Het was ook mogelijk om op deze manier vanuit de lucht op het nieuwe centrum neer te kijken.  Daar werden enkele bezoekers een beetje duizelig van. “Ik heb hoogtevrees maar op deze manier heb je dat dan ook, zo echt lijkt het”, meent mevrouw Wessels. De avond werd goed bezocht en de reacties waren heel positief.

Deze avond is een eerste kennismaking met de centrumplannen. “De winkeliers hebben dit al gezien en nu dus andere belangstellenden. Het centrum zal gefaseerd worden aangepakt”, aldus Jeroen Korenromp, landschapsontwerper vanuit de gemeente Rijssen-Holten. Hij vertelt dat de huidige, toch verouderde fontein verdwijnt.  “Daar was al wat verdeeldheid over maar er komt een mooie, ondiepe waterpartij voor in de plaats waar kinderen leuk kunnen spelen terwijl ouders bijvoorbeeld in de buurt op een terrasje zitten.  Straks staat er een prachtig paviljoen oftewel wooncomplex met woonunits op de plek van het pand waar voorheen het ‘oude’ gemeentehuis stond. Een mooie blikvanger dus. De bestrating wordt met een soort voorerfjes naar winkels ingericht zoals dat vroeger bij de boerderijtjes het geval was zoals met name aan de Haarstraat. Voor de Schildkerk perken met gras en even verderop bloemperken. Er komt sowieso veel groen. Onder andere met boompjes. De Elsenerstraat en de Boomkamp krijgen meer verbinding met elkaar. Er komt een gecentreerd terras met waterpartij en een groot plein. Kortom, het zal een heel gezellig en modern centrum worden.”

Men kan de komende tijd nog suggesties en tips aandragen. Het ontwerp komt ook op de website van de gemeente te staan. Korenromp: “De bevoorrading van de winkels blijft belangrijk. De winkelstraat moet dus de toegangsruimte voor vrachtwagens behouden. Doorgaans gebeurt dit vòòr 11.00 uur dus het winkelend publiek zal hier geen hinder van ondervinden. Maar bijvoorbeeld geen plantenbakken die in de weg staan en dergelijke.” Rijssen heeft al sinds jaar en dag bekendheid als Modestad. Ondernemers met een lokale achtergrond zorgen voor diversiteit in het winkelaanbod. Toch krijgt ook Rijssen te maken met de veranderende samenleving waarin winkelen via internet een steeds grotere rol in speelt. Daarom is het van belang dat er ingespeeld wordt op de bezoeker, dus een extra beleving aan de winkelervaring. Voor een vernieuwing van het winkelgebied zijn samen met de winkeliers van de Habi en architect Theo Reitsema enkele doelstellingen geformuleerd, waarbij sfeer de hoofdrol speelt. Deze doelstellingen zijn verwoord in een visie die in 2017 aan belanghebbenden is gepresenteerd. In deze visie zijn een aantal ambities opgenomen. De visie dient als vertrekpunt voor het uiteindelijke ontwerp. Uitgangspunt is dat deze ambities gehandhaafd worden. De tweede helft van dit jaar wordt het ontwerp afgerond, de aanbesteding voorbereid en het bestek opgemaakt. De verwachting is dat rond het voorjaar van 2020 gestart kan worden met de werkzaamheden. De planning wordt afgestemd op de werkzaamheden van de nutsbedrijven.