Algemeen

Door Jenny ter Maat

Stemmen op 17 maart: looproutes, spatschermen, desinfecterende gel en 26.000 rode potloden

Hermien Elkink (links) en Annemie Hoff. Foto: J. ter Maat

RIJSSEN – De Tweede Kamerverkiezing 2021 wordt een bijzondere. Ook voor de gemeente Rijssen-Holten met haar 29.000 kiesgerechtigden. Verkiezingen met meer voorbereidingen, stemmen per post, veel andere locaties (geen stembureaus in scholen en verzorgingshuizen), looproutes en elke kiezer een eigen rood potlood, dat na gebruik meegenomen dient te worden.

Hermien Elkink en Annemie Hoff van de afdeling Burgerzaken organiseren de verkiezingen van woensdag 17 maart. Verkiezingen in coronatijd, en dat vraagt nogal wat voorbereiding. “Hoe dat is? Druk, druk en nog eens druk. Er komt zoveel meer bij kijken dit jaar. Er worden veel voorwaarden gesteld en dat zorgt voor veel extra werk”, vertelt Hermien Elkink.

Andere locaties stemlokalen
Zo moeten de stemlokalen voldoen aan bepaalde afmetingen, in verband met de te houden afstand, en moeten de locaties goed geventileerd kunnen worden. “We hadden als stemlokalen veel scholen en verzorgingshuizen, maar die vallen dit jaar af.” Het stembureau dat gewoonlijk in basisschool De Ronde Maat gehuisvest was, wordt verplaatst naar gymzaal Kroonnweide. Het stembureau in verzorgingshuis De Wellehof gaat naar de gymzaal er schuin tegenover. In het kerkgebouw van de Open Hof wordt nu gestemd, in plaats van in De Schutse. Het stembureau in de Fruytier wordt verplaatst naar sporthal De Stroekeld.
Het stembureau in de voormalige basisschool De Salto blijft.

Coronamaatregelen
Voor elk stembureau worden de nodige coronamaatregelen getroffen. Elkink: “Op elke locatie komt een desinfectiezuil en worden kuchschermen geplaatst. We zorgen voor spullen als mondkapjes, handschoenen, schoonmaakmiddelen, doekjes, extra stembussen en de bewegwijzering voor de looproute. Of deze verkiezingen meer kosten dan gewoonlijk? Ik neem aan van wel, gezien alles wat er aangeschaft moet worden. Er zijn ook 26.000 rode potloden besteld.”

Extra dagen open
Vier stembureaus zijn ook open op maandag 15 en dinsdag 16 februari. “Dat zijn het gemeentehuis, het Parkgebouw, sporthal De Stroekeld en in Holten gebouw Irene. We hopen dat vooral senioren en kwetsbare mensen op deze extra dagen komen.”

Stemmen per post
Tijdens deze verkiezing krijgen alle 70-plussers de mogelijkheid om per post stemmen. In Rijssen-Holten gaan daarvoor rond de 5500 brieven de deur uit. Het stembiljet kan in de bijgevoegde retourenvelop opgestuurd worden, maar kan ook gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde box in het gemeentehuis, op werkdagen van 10 tot en met 17 maart, van 08.00 tot 17.00 uur.

Digitale verkiezingsborden
De gemeente experimenteert dit jaar voor het eerst met digitale verkiezingsborden. “Borden van vijf meter hoog. Er staan er een paar in Holten en een paar Rijssen. Deze zomer evalueren we hoe de borden bevallen zijn en dan bekijken we volgend jaar, voor de gemeenteraadsverkiezingen, wat we doen: digitale borden of borden om te plakken.”

Stemgerechtigden
De gemeente Rijssen-Holten telt 29.000 stemgerechtigden, waaronder 964 inwoners die voor het eerst mogen stemmen. De opkomst in de gemeente Rijssen-Holten is relatief groot, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was die ruim 89 procent.

Leden stembureau
Rijssen-Holten heeft voldoende mannen en vrouwen om de stembureaus te bemensen. “Per stemlokaal zijn er zes leden en daar komen ’s avonds drie mensen bij voor het tellen. We hebben overdag 150 mensen nodig en ’s avonds nog eens 45. We hebben een grote reservelijst gelukkig, want nu, met corona, kunnen we zo leden afvallen. Hartstikke mooi dat hier zoveel mensen willen helpen.”

Nachtwerk
De ambtenaren maken in de verkiezingsweek lange dagen. “Vanaf ’s morgens half zeven tot na negenen. Maandag en dinsdag wordt het na tienen voor we weggaan, en woensdagavond wordt het zeker nachtwerk.”
“Het is altijd heel leuk om dit verkiezingswerk te doen. Zelfs dit jaar, met telkens weer nieuwe informatie en voorschriften. Gaandeweg zie je dat alles op z’n plek valt. Het geeft altijd voldoening als zo’n dag goed verloopt, en zeker dit jaar, als het allemaal gelukt is.”