Algemeen

Door Jenny ter Maat

Technolab moet het techniekonderwijs in de regio een impuls geven

RIJSSEN - Er wordt getimmerd en geboord in het centrale deel van de hal van scholengemeenschap Reggesteyn in Rijssen. Gewerkt wordt aan de realisering van een Technolab van maar liefst 165 vierkante meter, midden in de school.

“Het Technolab is opgedeeld in drie ruimtes: Inspire, Create en Make”, vertelt instructeur Linda van Gelder. De drie ruimtes worden door middel van glazen puien, die deels losgezet kunnen worden, van elkaar gescheiden.

Sterk Techniekonderwijs
Met dit Technolab zet Reggesteyn volop in voor sterk techniekonderwijs. Reggesteyn is een technische school, maar biedt ook zorg, horeca en bakkerij aan. “Reggesteyn heeft alle technische profielen”, geeft Maarten Scholten, projectbegeleider Sterk Techniekonderwijs CSG Reggesteyn, aan. “Leerlingen volgen hier lessen op de afdeling Bouw, Wonen, Interieur, op Produceren, Installeren en Energie en op Mobiliteit & Transport.”

Samenwerking
Vanaf januari 2020 krijgen regio’s van het Rijk geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. “Alle scholen voor voortgezet onderwijs werken hieraan mee. Regio Twente is onderverdeeld in vijf subregio’s, en Rijssen-Holten is een van deze vijf. In de subregio Rijssen-Holten werken de vestigingen van Pius X, de Waerdenborch, de Jacobus Fruytier en Reggesteyn in Rijssen, Goor, Holten, Nijverdal en Rijssen, samen.”

Scholten, ooit scholier van Reggesteyn in Rijssen, is sinds november vorig jaar aangetrokken als projectcoördinator. Hij heeft een bouwkundige achtergrond en was tot eind vorig jaar BWI docent in Barneveld. Het op de kaart zetten van techniek vindt hij een uitdaging. Het project Sterk Techniekonderwijs is dan ook een kolfje naar zijn hand.

Make-gedeelte
“In het Technolab kunnen zowel leerlingen van Reggesteyn als van basisscholen terecht. Het Technolab is er voor alle VMBO-leerlingen en ook de leerlingen van het Technasium.”
Bijzonder is dat het Make-gedeelte altijd toegankelijk is voor alle leerlingen. “Een leerling die iets wil doen waar hij of zij de machines van het Make-gedeelte bij nodig heeft, kan daar de hele dag binnenlopen.”

Betere doorstroming
Scholten: “Het doel van Sterk Techniekonderwijs is om de techniek zodanig onder de aandacht te brengen dat meer leerlingen, met name ook meer meiden, dit onderwijs volgen. We willen ook zorgen voor een betere doorstroming naar aanverwante opleidingen. Dit doen we samen met de bedrijfsscholen en het bedrijfsleven. Onder andere door mensen die, naast hun baan bij een bedrijfsleven, ook graag hun kennis en passie voor het vak over willen dragen aan de nieuwe generatie. Hybride docenten noemen we dat, een paar dagen voor de klas en de rest van de week werken bij een baas. Dit kan voor een periode waarin een specialistisch keuzevak wordt gegeven of voor het hele jaar. ” 

Opening
De planning is dat het Technolab op 20 januari opgeleverd en in gebruik genomen wordt. Een opening in januari, waarschijnlijk nog coronatijd, ziet Scholten niet zitten. “We hopen wat later, in het voorjaar, een grootse opening te kunnen houden.”