Algemeen

Verbinding en ontmoeting bij Jeruël

RIJSSEN - Bij Jeruël, gevestigd aan de Van Heekstraat 40 in Rijssen, zijn er altijd veel activiteiten rondom de Bijbel en diverse thema’s zoals gebeds- en bijbelkringen, thema-avonden, ontmoetingsmiddagen et cetera. Hierbij worden geregeld sprekers uitgenodigd die een bepaald thema bespreken en soms gaat dit gepaard met een gezellige maaltijd.

 

Op de laatste donderdagmiddag van de maand is er bijvoorbeeld altijd een verkoop van Israëlproducten. Hiervoor zet Wilma Mensink, bestuurslid van Jeruël, zich actief in. Deze spulletjes, zoals bijvoorbeeld wijn, zeep, kandelaars, spelletjes, schaaltjes, diverse handcrèmes en nog veel meer, staan mooi uitgestald in een grote kast en geregeld komen er weer nieuwe producten binnen.

 

Ook afgelopen donderdag bleek er weer animo voor te zijn want belangstellenden kwamen na elkaar binnendruppelen. Zij kregen van de gastvrouw een kop thee aangeboden en bezoekers maakten een praatje met elkaar. “De producten komen vanuit een centraal punt in Nijkerk maar ze zijn in Israël gemaakt”, aldus Mensink. In de hal is tevens een boekenkast met christelijke lectuur voor uitleen.

 

In de begin jaren vijftig kwam een klein groepje bij elkaar in een huiskamer. Zij bestond uit leden van diverse kerken en groepen die elkaar ‘over de kerkmuren heen’ wilden ontmoeten voor Bijbelstudie en gebed. Wat hen samenbracht was de liefde voor het Woord van God. Vanwege de toename van het aantal deelnemers werd omgezien naar geschikte locaties waar men als Bijbelkring bijeen kon komen. In januari 1983 werd Jeruël officieel geopend aan de Van Heekstraat. Afgelopen jaar vond een renovatie van de zaal bij gebouw Jeruël plaats naar de eisen van deze tijd. Hierbij kreeg men de hulp van veel vrijwilligers en bedrijven boden aan om gratis tapijt te leggen.

 

“Wij willen vanuit Jeruël graag de contacten tussen individuele leden van diverse groepen en gemeenten van Jezus Christus stimuleren en versterken. Iedere christelijke kerk of gemeente heeft haar eigen organisatiestructuur met eigen kenmerken. Wij als stichtingsbestuur focussen op verbinding en ontmoeting. Waar Jezus Christus de gelovigen oproept om één te zijn zien we om ons heen nog steeds een grote verdeeldheid in de veelheid aan kerkelijke stromingen. Onze missie is om die verdeeldheid niet te accepteren maar te doorbreken, naar het woord van Jezus Christus Zelf. Niet als vervanging maar als aanvulling van de diverse kerken”, aldus het bestuur. Men hoopt dat Jeruël nog verder zal uitgroeien en dat er ruimte zal komen voor nog meer uiteenlopende thema’s. Belangrijk op dit moment is met name het milieu. Hoe is dit vanuit de bijbel toe te lichten? Daarnaast zijn er meer onderwerpen die mensen bezighouden.
Iedereen is van harte welkom om Jeruël te bezoeken. Zie ook: www.jeruelrijssen.nl