Algemeen

Werkgroepen IVN Rijssen-Enter hebben dringend versterking nodig

Informatieboerderij ’n Witten. Foto: Jenny ter Maat
Informatieboerderij ’n Witten. Foto: Jenny ter Maat

RIJSSEN – De werkgroepen binnen IVN Rijssen-Enter hebben dringend versterking nodig. Dat meldt Joop Kamperman van de plaatselijke IVN-afdeling. Het gaat om de werkgroepen Weidevogelbeheer, Hoogstambrigade, Paddentrek en Informatieboerderij ’n Witten. Belangstellenden kunnen voor informatie en/of aanmelding mailen naar: ivn.rijssenenter@gmail.com

Weidevogelwerkgroep
Weidevogels zijn niet meer weg te denken uit ons landschap. Kieviten, grutto's, maar ook de wulp en de tureluur zijn er tot op heden nog. Maar dit kan over niet al te lange tijd wel eens drastisch veranderen. In grote delen van ons land gaat het ronduit slecht met de weidevogels! Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die samen met ons, de nesten en weidevogels in de Ligtenberg, Overtoom en het Middelveen inventariseren en bescherming bieden. Ook inventariseren wij de patrijzen in dit gebied in samenwerking met de WBE West-Twente.

Hoogstambrigade
Deze werkgroep voert met name in het winterseizoen onderhoudswerkzaamheden in het landschap uit. Hoogstamvruchtbomen worden gesnoeid zodat ze gezond en vruchtbaar blijven. Dit kunnen vruchtbomen in boomgaarden zijn, maar ook particuliere tuinen zijn. Deze werkgroep is opgericht in samenwerking met de natuur en milieu (Wierden) en Landschap Overijssel.

Paddentrek
In Holten aan de Broekweg wordt ieder jaar een paddenwand opgezet. Dit omdat op deze plek een paddentrek plaatsvindt. De padden willen de Broekweg oversteken. Ze zijn dan erg traag van de kou en worden zonder hulp massaal doodgereden. Ook vrijwilligers van het IVN Rijssen-Enter helpen bij het legen van de emmers waar de padden in vallen. De emmers zitten ingegraven in de grond om een aantal meters langs de paddenwand. Padden die om de wand heen willen lopen vallen in de emmers.

Informatieboerderij ’n Witten
Op de dagcamping, aan de Borkeldweg 17 in Markelo ligt de Informatieboerderij ’n Witten. De boerderij is gelegen in het natuurgebied de Borkeld, tussen Rijssen, Holten en Markelo. In de boerderij is een permanente tentoonstelling over het omliggende natuurgebied. De bezoeker krijgt via een diaserie van circa 8 minuten een goed beeld van hoe dit prachtige gebied is ontstaan. In de tuin achter de boerderij is een zwerfstenenverzameling aanwezig, terwijl naast de boerderij is een prachtige herkenningstuin en een nectarkroeg aanwezig is. De boerderij is van 1 mei tot en met eind oktober voor het publiek geopend op de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze openingstijden worden bezoekers verwelkomd door een vrijwilliger van een IVN-afdeling.