Columns

Column Spoor & Hoekman Advocaten

Mr. G.J. Ligtenberg

Familie en vrienden vragen mij geregeld hoe mijn werkdag er uit ziet. Wanneer ik ze dan vraag hoe ze denken dat mijn werkdagen er uit zien, komen ze vaak niet verder dan dat ze verwachten dit ik veel op een rechtbank zit en ik geregeld “OBJECTION” roep in de rechtszaal.  

De gemiddelde advocaat brengt zijn werkdagen echter grotendeels door op kantoor. Dit komt omdat het gros van de zaken in onderling overleg met de wederpartij wordt geregeld vòòr het tot een procedure komt. Bovendien is het zo dat in een procedure het grootste gedeelte van de tijd veelal gaat zitten in het maken van schriftelijke stukken. De zitting zelf wordt door rechters vaak gebruikt om nog vragen te stellen aan partijen en met name om te proberen partijen te bewegen alsnog met elkaar een schikking te treffen. Mijn werkdagen beginnen dan ook negen van de tien keer op kantoor met een goede kop koffie. De gemiddelde advocaat brengt zijn tijd dan ook veel door achter zijn computer en niet in de rechtszaal. Een uitzondering hierop zijn misschien de pure strafrechtadvocaten die bovengemiddeld veel tijd doorbrengen in de rechtbank.

Mijn gemiddelde werkdag bestaat veelal uit het opstellen van brieven, processtukken, overeenkomsten, het plegen van veel telefoontjes met cliënten en wederpartijen en het voeren van besprekingen. Het leuke aan de advocatuur is wel dat je aan het begin van de dag nooit weet wat er die dag allemaal op jouw pad komt. Natuurlijk heb je aan het begin van de dag wel voor jezelf een idee wat je die dag wilt gaan doen, maar het komt veelvuldig voor dat een nieuwe klant zich meldt en je geconfronteerd wordt met een acuut probleem, waardoor al het werk dat je voor ogen had direct aan de kant moet worden geschoven. Dit maakt ook dat je bij het werk als advocaat niet te snel in de stress moet schieten en stressbestendigheid dan ook in geen enkele personeelsadvertentie voor een advocaat ontbreekt.  Naast de afwisseling in de werkzaamheden maakt ook het gegeven dat je werkt met en voor verschillende mensen dat er veel afwisseling in het werk zit en het werk zeker niet saai te noemen is.

Spoor & Hoekman Advocaten
Mr. G.J. Ligtenberg
Huttenwal 46 Rijssen
0548-782444
www.spoorhoekman.nl