Columns

Column Spoor & Hoekman: Alimentatie

Deze eerste column in het nieuwe jaar wil ik natuurlijk beginnen met u allen het allerbeste te wensen voor dit nieuwe jaar. In deze periode staan veel mensen stil bij wat zij in het nieuwe jaar willen bereiken dan wel veranderen. Wat ik in de afgelopen jaren echter in toenemende mate heb gemerkt, is dat veel mensen niet stilstaan bij zaken die elk jaar automatisch veranderen. 

Een goed voorbeeld hiervan is de indexatie van de alimentatie. De wetgever heeft namelijk bepaald dat de alimentatie ieder jaar op 1 januari met een bepaald percentage moet stijgen. Dit vanwege de omstandigheid dat lonen vaak ook jaarlijks stijgen, net zoals de kosten van het levensonderhoud. Ieder jaar wordt het percentage waarmee de alimentatie moet worden verhoogd door de overheid vastgesteld en dit jaar is de indexatie vastgesteld op 1,9%.

In de afgelopen jaren heb ik geregeld discussies moeten voeren over de vergeten indexatie van de alimentatie. Voor zowel degene die alimentatie betaalt als degene die alimentatie ontvangt, is het van belang om dit goed in de gaten te houden.  Dit ook vanwege de omstandigheid dat de vergeten indexatie met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug kan worden gevorderd.  Ik heb regelmatig meegemaakt dat mensen hierdoor geconfronteerd werden met een vordering die oploopt in de duizenden euro’s. Het is sowieso goed om eens in de zoveel tijd stil te staan bij lopende alimentatieverplichtingen omdat er tal van omstandigheden zijn, zoals een stijging van het inkomen of een daling van de woonlasten, die maken dat een lopende alimentatieverplichting gewijzigd kan worden. 

Mocht u zich dan ook afvragen of uw huidige alimentatie nog up-to-date is, aarzel dan niet om contact met ons kantoor op te nemen.

Postbus 837
7600 AV Almelo
Telefoon: 0546-543520 (Almelo)
Telefoon: 0548-782444 (Rijssen)
E-mail algemeen: info@spoorhoekman.nl
Website: www.spoorhoekman.nl