Columns

Column Spoor & Hoekman: Garantie tot aan de deur!

U zult het zelf regelmatig hebben meegemaakt dat een verkoper aangeeft dat u voor een gering bedrag extra garantie kunt krijgen op een product. Bij de aankoop van tweedehands auto’s is het vaak zo dat er diverse afleverpakketten worden aangeboden waarbij geldt dat hoe meer je betaalt hoe langer je garantie hebt. Hierbij komt het ook regelmatig voor dat in onderhandelingen over de prijs voor wat extra korting afstand kan worden gedaan van garantie. Maar wat kun je nu als consument wanneer je bijvoorbeeld een tweedehands auto koopt, je afstand hebt gedaan van garantie, en de auto de welbekende kat in de zak blijkt te zijn?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat wanneer je als consument iets koopt bij een bedrijf je extra beschermd wordt en een product moet beantwoorden aan hetgeen je van het product mocht verwachten, ook al heb je afstand gedaan van garantie. Wanneer bijvoorbeeld een auto in een advertentie wordt aangeboden als een prima auto die motorisch nog helemaal goed is, mag je als consument er van uitgaan dat de motor ook goed is. Wanneer binnen zes maanden na de aankoop er een gebrek ontstaat aan de motor, is bovendien in de wet vastgelegd dat wordt vermoed dat de auto niet voldoet aan de overeenkomst en de verkoper moet bewijzen dat dit wel het geval was. Het maakt hierbij niet uit of een garage garantie heeft verstrekt en dit geldt ook in het geval uitdrukkelijk in de koopovereenkomst is vastgelegd dat er geen garantie wordt gegeven. Wanneer een gebrek aan een product pas later dan zes maanden wordt ontdekt, heeft een consument nog mogelijkheden om tegen de verkoper op te komen, ook al is er geen garantie of is de garantietermijn al afgelopen. De discussie wordt dan wel wat ingewikkelder omdat je dan als consument, kort gezegd, moet aantonen dat op basis van de koopovereenkomst je mocht verwachten dat het product niet een gebrek zou vertonen. Na zes maanden worden dit soort zaken dan ook veel meer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

Het belangrijkste van het voorgaande om te onthouden is dat een consument zich niet moet blindstaren op een al dan niet afgegeven garantie. Wanneer een product binnen een half jaar na aankoop kapot gaat, is er simpelweg al een wettelijk bewijsvermoeden dat een product niet voldeed en zijn er mogelijkheden om herstel, vervanging en soms zelf het terugdraaien van de koop af te dwingen. Ook na de periode van zes maanden zijn deze mogelijkheden er, maar is het wat lastiger omdat dan het bewijsrisico bij de consument ligt.

Postbus 837
7600 AV Almelo
Telefoon: 0546-543520 (Almelo)
Telefoon: 0548-782444 (Rijssen)
E-mail algemeen: info@spoorhoekman.nl
Website: www.spoorhoekman.nl