Columns

Column Spoor en Hoekman

Wanneer mensen mij vragen wat ik voor de kost doe en ik aangeef dat ik advocaat ben, is een veelgehoorde reactie “Dan hoop ik je nooit nodig te hebben”.

Alhoewel deze reactie natuurlijk begrijpelijk is, is het grappige nu juist dat een groot gedeelte van mijn werk ziet op het voorkomen van problemen. In die zin is het dan ook zo dat je veelal een advocaat nodig hebt om te voorkomen dat je een advocaat te veel nodig hebt. Helemaal voor de ondernemers onder u gaat dit op. Veel van het werk als advocaat ziet immers op het opstellen van overeenkomsten. Bij het starten van een eigen bedrijf is het natuurlijk nodig dat je beschikt over een set algemene voorwaarden en, nog belangrijker, dat je weet hoe deze toe te passen. Ook bij het aangaan van contracten kan het zinvol zijn om je te laten adviseren bij het opstellen hiervan.

Dikwijls maken wij mee dat de bedoelingen van partijen niet goed zijn verwoord in een contract en hier later uitvoerig over wordt geprocedeerd. Dit terwijl een korte check door een advocaat vòòr het zetten van de handtekening een boel ellende kan besparen. Zeker ook gezien het gegeven dat wetgeving vaak verandert, is het ook niet altijd handig om maar het standaardcontract te gebruiken dat nog in de kast hing, maar is het aan te bevelen om contracten periodiek te laten checken. In het arbeidsrecht maak ik vaak mee dat werkgevers ontevreden zijn over het functioneren van een werknemer en, wanneer de irritatie zich heeft opgestapeld over het onvoldoende functioneren, vrij abrupt de beslissing valt dat het dienstverband moet worden beëindigd. In dergelijke situaties is er dan al vaak sprake van een conflictsituatie en gaat de werkgever zich dan pas afvragen hoe hij afscheid kan nemen van de werknemer en er dan achter komt dat het dossier over de werknemer onvoldoende is om te kunnen komen tot een ontslag. Met enige regelmaat adviseren wij werk- gevers hoe hun dossier op te bouwen om, wanneer er sprake is van een conflictsituatie, ook snel en goed te kunnen doorpakken. In die zin gaat het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” ook zeker op binnen mijn werk.