Columns

Recht van overpad

Column Spoor en Hoekman

Vele huizen hebben naast of achter de woning een pad liggen om van en naar de openbare weg te komen. Veelal lopen die paden gedeeltelijk over de grond van de buren en dat geeft nogal eens problemen. Een veel voorkomende vorm waarop een recht van overpad geregeld wordt, is een erfdienstbaarheid van weg. Deze erfdienstbaarheden kunnen door vestiging, maar ook door verjaring ontstaan. Meestal staat een erfdienstbaarheid van weg omschreven in de akte van levering.

 

Onlangs kwam er een cliënte bij mij vanwege het feit dat haar buurvrouw wilde dat zij de afvalcontainers niet achter de schuur zou zetten omdat dit inbreuk zou maken op de erfdienstbaarheid van weg. In de notariële akte stond vermeld dat cliënte moest dulden dat de aan haar toebehorende gedeelten van een pad ten behoeve van de buren wordt gebruikt om te voet, met een fiets, bromfiets of motorfiets of ander klein vervoermiddel via dat pad te kunnen komen en gaan van en naar de openbare weg. Verder stond in de akte vermeld dat de met recht van pad belaste stroken nimmer mogen worden versperd, noch mag de uitoefening van het omschreven recht van pad op enigerlei wijze worden belemmerd. Tot slot stond nog in de akte vermeld dat de erfdienstbaarheid van pad ongeveer één meter en vijftig centimeter breed moest zijn.

 

Op de plek waar de afvalcontainers stonden, was het pad nog ruim 93 centimeter breed. In beginsel is dit minder dan in de akte staat omschreven, maar zulks is nog voldoende breed om met de fiets of een klein vervoermiddel over het pad te kunnen gaan.

 

Uiteindelijk is het geschil uitgemond in een kort geding waarbij de buren hebben gevorderd dat cliënte de afvalcontainers moest verwijderen. Namens cliënte is verweer gevoerd met als belangrijkste argument dat de poort van de buren slechts 90 centimeter breed is en daarmee is het gehele pad breder dan de breedte van de poort.

 

De Rechtbank Overijssel heeft op 1 juni 2022 mijn cliënte in het gelijk gesteld. De Voorzieningenrechter overweegt dat het gevestigde recht van erfdienstbaarheid niet impliceert dat het gehele, anderhalve meter brede, pad vrij gelaten dient te worden en het dus in beginsel is toegestaan om voorwerpen op het pad te plaatsen. De erfdienstbaarheid dient met name er voor dat de buren vanaf hun achtertuin onbelemmerd de openbare weg kunnen bereiken. Naar het oordeel van de Voorzieningenrechter mag cliënte dus voorwerpen in het pad plaatsen, mits de buren de openbare weg onbelemmerd kunnen bereiken. Naar het oordeel van de Voorzieningenrechter leveren de afvalcontainers geen belemmeringen op nu de poortdeur die toegang geeft tot de achtertuin 90 centimeter breed en het pad op het smalste punt breder is dan dat.

 

Bij recht van overpad is het dus enerzijds belangrijk hoe het recht in de akte is omschreven, maar anderzijds moet ook goed worden gekeken naar waarvoor het recht van pad gebruikt moet worden. Mocht u vragen hebben over een recht van overpad of anderzijds problemen ervaren met uw buren, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.