Columns

Een dag op pad voor VVE Thuis…

Samen met andere organisaties, waaronder de peuteropvang en scholen, werkt ViaVie Welzijn aan onderwijskansen voor alle kinderen in Rijssen-Holten. Dit doen wij door ouders van kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, die een indicatie hebben voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, tips te geven hoe zij hun kind in de ontwikkeling kunnen stimuleren. 

8.30 uur:
De ochtend start met een ritje naar de bibliotheek in Rijssen. Om 9 uur zal hier een groep ouders bij elkaar komen. Nadat alles is klaargelegd, wordt gestart met een uitleg van activiteiten die bij het thema ‘huis’ horen. Ouders wordt verteld hoe zij door middel van spelletjes met hun kind kunnen oefenen met themawoorden en hoe zij met een verhaal met hun kind in gesprek kunnen gaan over gevoelens als blij of verdrietig zijn. Als de activiteiten zijn besproken, volgt een gesprek over een reeks stellingen over opvoeding en ontwikkeling. Ouders geven elkaar tips en stellen vragen. Na afloop van de bijeenkomst alles opruimen en snel naar kantoor toe.

11.30 uur:
Voor niet elke ouder is het haalbaar om naar de bijeenkomst te komen. Ouders die de Nederlandse taal niet spreken worden thuis bezocht. Tijdens deze huisbezoeken worden de activiteiten niet mondeling uitgelegd, maar voorgedaan.

13.00 uur:
Tijd voor overleg met de peuteropvang. Samen met deze organisatie willen wij kinderen een goede start geven in het onderwijs. Door extra aanbod op de peuteropvang en door gerichte activiteiten van de ouders thuis, wordt ingezet op gelijke kansen voor alle kinderen. De peuteropvang is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind zelf en ViaVie Welzijn heeft de verantwoordelijkheid ouders te ondersteunen. Omdat we één doel voor ogen hebben, is goed overleg noodzakelijk. Tijdens het overleg spreken we, met toestemming van ouders, de kinderen door en wordt gekeken waar wij elkaar kunnen versterken.

14.30 uur:
Tijd voor twee huisbezoeken. De activiteiten van het thema worden besproken en voor gedaan, zodat ouders zelf de komende weken met hun kind aan de slag kunnen gaan. Daarnaast is er ruimte voor vragen en samen wordt bekeken of ViaVie Welzijn hiermee kan helpen of dat er eventueel een verwijzing nodig is. Vaak is even sparren of overleggen ook meer dan voldoende.

16.30 uur
De administratie wordt bijgewerkt en er wordt nog een belletje gedaan naar een ouder die verhinderd was op de bijeenkomst, zodat er een huisbezoek ingepland kan worden. Daarna wordt de computer afgesloten; op naar een nieuwe werkdag.