Columns

Rubriek Kiek toch’s

Dit woonhuis staat aan een landweggetje. Het is gebouwd in de stijl van een boerderij, maar wordt grotendeels gebruikt voor bewoning. Er is maar één stalraam. Er zijn twee schoorstenen, dus mogelijk is het gebruikt voor dubbele bewoning. Rechts staat een kookhuisje. Op de achtergrond is meer bebouwing te zien. Van dit soort huizen zijn er meerdere geweest. Maar waar stond dit huis; misschien staat het er nog wel.