Natuur & Milieu

Door Jenny ter Maat

College zet zoektocht naar locaties voor megawindturbines stop

Wethouder Erik Wessels. Foto: Gemeente Rijssen-Holten.

RIJSSEN – De zoektocht naar locaties voor de tien te plaatsen windturbines is plotsklaps stopgezet. Onderzocht wordt nu of de gestelde CO2 doelen ook op een andere manier kan worden gehaald. De gemeente wil daarover in gesprek met actiegroepen, inwoners en bedrijven in Rijssen-Holten.

Wethouder Erik Wessels kwam tijdens de raadsvergadering van donderdagavond, met deze mededeling. Er zijn nog mensen waar het college nog gesprekken mee zou voeren, die afspraken staan nog, en die gesprekken wil het college nog graag afronden, vertelde hij. “Het college wil de vragen die gesteld zijn nog beantwoorden, en vervolgens is het wat het college betreft voorlopig het einde van de zoektocht naar locaties voor windturbines.”

“Dat wil niet zeggen dat de opgave daarmee weg is. We hebben de opgave om de CO2  reductie te realiseren, die houden we. We gaan ook kijken naar andere manieren om dat invulling te geven”, aldus de wethouder.

Wessels gaf aan dat het college uit de samenleving veel reacties had gekregen. “Daar zaten veel zorgen bij ten aanzien van gezondheid, afstand en draagvlak.”

Dertien insprekers
Die reacties en zorgen werden eerder die week verwoord door dertien insprekers, vaak namens buurtschappen, die allemaal hun zorgen uitspraken over de komst van de tien megawindturbines.

Daaronder ook een reactie van de gezamenlijke huisartsen en medisch specialisten van Rijssen, waarvoor huisarts Jan Baan het woord deed. De Rijssense medici zijn tegen het installeren van windturbines, omdat dit te veel gezondheidsproblemen met zich zal meebrengen.

Wat de artsen betreft moet het welbevinden en de gezondheid van alle inwoners de hoogste prioriteit van de gemeente krijgen. Baan: “Dat mogen we niet wegwuiven, ten gunste van duurzame energie.”

Volgens de artsen is bij windturbines het laagfrequent geluid de grote boosdoener. “Dat is onhoorbaar voor het menselijk oor, maar het lichaam reageert er wel op. Dit kan leiden tot grote gezondheidscomplicaties. Dat laten diverse wetenschappelijke studie al zien. Het vormt echt een bedreiging. Want het zorgt mogelijk voor slaapstoornissen, hoofdpijn, tinnitus, oorsuizen, duizeligheid, concentratie- en geheugenproblemen.”

Het college neemt al deze reacties zeer serieus. 

Nieuwe technieken
Volgens Wessels waren er bij deze reacties ook positieve opmerkingen. “Dan gaat het om alternatieve bronnen en nieuwe technieken. En ook de vraag om te komen tot een herijking en actualisatie van het rapport van Energy Watch.” Dat rapport ligt ten grondslag aan het eerdere voorstel van het college.

Alternatieve routekaart
Het college gaat met inwoners en actiegroepen in gesprek over de beperking van CO2. “Om te kijken welke mogelijkheden en kansen er zijn om op ander manieren die doelstelling te halen.” Het college wil er tot het voorjaar 2023 de tijd voor nemen om alternatieven verder uit te gaan werken en concreet te maken.

Wessels doet een appèl op de actiegroepen, inwoners en bedrijven die tot op heden betrokken zijn geweest in dit proces. “Als college willen we graag met hen dit proces een vervolg geven. Met de energie die er hiervoor in de samenleving willen we de kans pakken voor een alternatieve routekaart.”