Natuur & Milieu

Commissie positief over uitbreiding hoogspanningsstation tussen Rijssen en Holten

Christiaan Laurens, CU. Foto: Gemeente Rijssen-Holten

RIJSSEN - De commissie Grondgebied boog zich afgelopen week over het verzoek van Tennet TSO B.V. uit Arnhem, of de gemeente Rijssen-Holten haar medewerking wil verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van het hoogspanningsstation aan de Bovenleiding 1, in het buitengebied tussen Rijssen en Holten.

Capaciteitsknelpunten voorkomen
TenneT wil in samenwerking met Enexis het hoogspanningsnet in meerdere delen van Nederland verzwaren om capaciteitsknelpunten in het huidige elektriciteitsnet op te lossen en in de toekomst te voorkomen. De uitbreiding is ook nodig om de continuïteit van de energievoorziening nu en in de toekomst te waarborgen. Het plan is om in Rijssen gefaseerd uit te breiden, maar wel de planologische inpassing dusdanig in te richten, zodat het station ‘toekomstproof’ is en er bij de volgende fases geen bestemmingsplanwijziging nodig is.

Wat wil Tennet?
De bedoeling is dat het hoogspanningsstation uitgebreid wordt. Er wordt een transformator bijgebouwd en een gebouw gerealiseerd met daarin een middenspanningsinstallatie. Er komt een centraal dienstgebouw. De inrit wordt verplaatst naar de noordkant van het terrein. Er wordt een biodiversiteitszone ten behoeve van de landschappelijke inpassing.

In een volgende fase kan dan nog een vierde transformator worden geplaatst en een of twee nieuwe middenspanningsinstallaties worden gebouwd.

Hoogte van de masten
Het verzoek betreft onder andere de hoogte van de masten. Binnen de huidige regelgeving is vijf meter toegestaan, maar TenneT wil hiermee tot vijftien meter gaan. ‘De transformator- en lijnvelden zijn, exclusief daknet, tien meter hoog. De bouwhoogte dient te worden aangepast naar vijftien meter, zodat de toekomstige uitbreidingen met een reguliere procedure mogelijk zijn”, stelt TenneT in haar verzoek.

Graag beeldmateriaal
De fracties reageren positief op het verzoek. “Een betrouwbaar netwerk met voldoende capaciteit is een kostbaar bezit’, zei Jan Erik Rietman (SGP). Hij zag wel graag beeldmateriaal, waarop duidelijk afgebeeld is hoe het gaat worden, met name hoe de masthoogte eruit gaat zien.  Andere commissieleden sloten zich daarbij aan.

“De uitbreiding is gewenst en noodzakelijk”, aldus Christiaan Laurens (CU). De ChristenUnie vond de masthoogte, gezien de ligging van het terrein, geen probleem. Laurens vond het wel zaak dat ten aanzien van afwijkende bouwhoogtes goed beeldmateriaal bijgevoegd wordt, en niet alleen voor de uitbreiding van TenneT, ook voor andere projecten.

Huidige werkzaamheden: renovatie
VVD-fractielid René de Koff zag op de weg van Holten naar Rijssen bij het hoogspanningstation al bouwketen staan. “Lopen de huidige werkzaamheden vooruit op dit verzoek?”, vroeg hij zich af. Wethouder Erik Wessels kon dat ontkennen: “Men is nu bezig met de renovatie van de bestaande hoogspanningsinstallaties en daarvoor had de gemeente al een omgevingsvergunning afgegeven.”

“Het nu te behandelen verzoek voorziet op een uitbreiding en een mogelijke toekomstige uitbreiding. TenneT wil voorbereid zijn op de langere termijn, en daarvoor de bouwhoogte van vijftien meter opnemen in de bestemmingsplanwijziging. Het betekent niet dat daarvoor nu al concreet plannen zijn”, aldus de wethouder.

De commissieleden stonden unaniem positief ten opzichte van het verzoek van TenneT.