Natuur & Milieu

Door Jenny ter Maat

Gemeente biedt inwoners hulp bij verwijderen asbestdaken op schuurtjes

RIJSSEN – De gemeente Rijssen-Holten biedt inwoners hulp bij het verwijderen van asbestdaken. Daarbij gaat het om asbestdaken tot 35 vierkante meter, op bijvoorbeeld schuurtjes of overkappingen die vooral binnen de bebouwde kom voorkomen.

Inwoners die denken of weten dat op hun schuur een asbestdak zit, kunnen zich melden sinds begin december melden bij de gemeente. “De gemeente zorgt ervoor dat er gekeken wordt of het inderdaad gaat om een asbestdak is en of het asbest door de eigenaar zelf verwijderd kan worden”, zegt wethouder Jan Aanstoot.
Kan de eigenaar het dak zelf verwijderen, dan biedt de gemeente hulp bij het saneren, zoals gratis asbestkits met overall, mondkapje, handschoenen en dergelijke, een steiger en een opslagcontainer waarin het asbest veilig opgeslagen kan worden. En het asbest kan gratis gestort worden.
De eigenaar moet wel het eigen nieuwe dak zelf betalen.

Aanstoot: “We hopen dat veel inwoners zich melden, zodat we per buurt of per wijk kunnen saneren. Het komt vaak voor dat buurtbewoners dezelfde asbestdaken hebben doordat de huizen in dezelfde periode gebouwd zijn.” De gemeente geeft er de voorkeur aan buurtgericht te werk te gaan.

Giftig goedje
“Asbest is een giftig goedje waar we zo snel mogelijk van afwillen in het kader van de gezonde leefomgeving”, benadrukt Aanstoot. “Asbest mocht nog tot 1993 gebruikt worden. Soms weten dakeigenaren niet of er inderdaad asbest op hun dak ligt. Meldt een eigenaar zich, dan wordt gemeten of het al dan niet om asbest gaat. We willen vooral de oude en verweerde daken weg hebben.” Is een asbestdak beschadigd, dan kan het niet zomaar verwijderd worden, maar moet er eerst een praktisch advies gegeven worden door een deskundig bureau.

Beleidsmedewerker Monique ter Haar vertelt dat op basis van luchtfoto’s de daken in de gemeente zijn bekeken. “Alles bij elkaar zo’n 260.000 vierkante meter asbestverdacht dak: golfplaten daken, leistenen daken. Daar zitten ook daken bij zonder asbest.”

Eerste saneringen voorjaar 2021
De gemeente start met hulp bij saneren zodra voldoende mensen uit een buurt of wijk zich hebben aangemeld. “We hopen dat we in het voorjaar 2021 met de eerste sanering kunnen starten”, aldus de wethouder. Ter Haar: “De actie staat het hele jaar 2021 open. Tussendoor gaan we kijken in welke buurten en wijken veel animo is, en daar gaan we aan de slag.”

Aanmelden
Inwoners die mee willen doen met een gezamenlijke actie dienen zich apart aan te melden via het contactformulier op www.rijssen-holten.nl/gezonddak.
Aanmelden kan tot en met eind 2021. Deelnemers ontvangen dan een persoonlijke uitnodiging voor een (digitale) voorlichtingsbijeenkomst.