Natuur & Milieu

Inwoners praten mee over locaties voor windturbines

RIJSSEN – Zestien plekken in de gemeente Rijssen-Holten zijn geschikt bevonden voor het eventueel plaatsen van windmolens. Dat maakten de wethouders Erik Wessels en Jan Aanstoot vorige week bekend tijdens een persconferentie.

Waar de windmolens definitief komen te staan, is nog niet bekend. De locaties worden eerst besproken in de commissie Grondgebied van donderdag 8 april. “Daarna gaan we hierover het gesprek aan met inwoners en belanghebbenden”, vertelde wethouder Wessels. “Dat gebeurt de komende maanden. Inwoners kunnen ook zelf met mogelijkheden komen.”

Energiebeleid gemeente
In 2020 heeft de gemeenteraad haar eigen energiebeleid opgesteld. Het doel is om in 2030 een CO2-reductie van 41 procent te hebben ten opzichte van de uitstoot in 1990. Om dat te realiseren wil de gemeente 10 windmolens van 4 megawatt plaatsen en circa 40 hectare aan zonneparken aanleggen.

Locaties in kaart brengen
Bureau Bosch & Van Rijn werd eind vorig jaar door de gemeente benaderd om in kaart te brengen waar de windturbines geplaatst zouden kunnen worden. Daarbij is gekeken naar locaties voor groepen windmolens en locaties voor alleenstaande molens.
Bij het bepalen van deze locaties werd rekening gehouden met diverse factoren, zoals woongebieden, wegen en spoorwegen, natuurgebieden, laagvliegroutes en hoogspanningsleidingen.

Zestien locaties
De gevonden locaties liggen in het buitengebied of grenzen aan de A1. In het buitengebied van Rijssen zijn vier locaties getraceerd, waaronder de Overtoom, de Leiding en achter het Rijssenseveld langs de A1. Daarnaast zijn er twaalf locaties aangewezen in het buiengebied van Holten.

Alleenstaande molens
Naast de zestien locaties voor windturbines zijn er ook locaties aangewezen waar een enkele windmolen kan staan. Wat wethouder Aanstoot betreft kunnen deze locaties in beeld komen als er sprake is van particulier initiatief, bijvoorbeeld als inwoners een overeenkomst willen sluiten met een windmolenbouwer. “De opbrengst van zo’n windmolen moet dan ook ten goede komen aan de burgers. Tegenover de lasten moeten de lusten staan”, aldus de wethouder.

Bijeenkomsten
De gemeente organiseert
tot aan de zomer (digitale) bijeenkomsten waarin eerst alle informatie wordt gedeeld en vervolgens de mening van inwoners wordt gevraagd. Op basis daarvan wordt medio 2021 een keuze gemaakt voor zogenaamde ‘kansrijke zoekgebieden’.
Vervolgens worden die keuzegebieden besproken met de bewoners van die gebieden.

Jos Piery en Maureen ter Steeg van bureau Over Morgen zijn aangetrokken om het gesprek hierover met inwoners en stakeholders te begeleiden.

Samenleving aan zet
Wethouder Wessels verwacht komend najaar meer duidelijkheid over de locaties voor de tien windmolens. „De locaties waar windmolens mogelijk zijn, zijn in dit rapport opgetekend. Daarbij is gekeken naar locaties voor groepen windmolens en locaties voor alleenstaande windmolens. Nu is de samenleving aan zet.”