Natuur & Milieu

Door Jenny ter Maat

Tegenwind Rijssen-Holten: ‘Nul mega windturbines in onze gemeente’

RIJSSEN – Die 10 hoge windturbines moeten er niet komen in Rijssen-Holten. Het streven van de stichting Tegenwind Rijssen-Holten is dat er in de gemeente geen enkele windturbine geplaatst wordt. De stichting, die 6 mei opgericht werd, telt drie bestuursleden en zo’n vijftien tot twintig vrijwilligers. Financiële steun komt er van donaties.

De stichting wil de inwoners van Rijssen-Holten informeren over windenergie en over de gevolgen en risico van de grote windturbines, die de gemeente van plan is te plaatsen. "We zijn tegen oplossingen die slecht zijn voor de natuur en de gezondheid van burgers. Bovendien zetten we grote vraagtekens bij de juistheid van de gegevens op basis waarvan de gemeente het windmolenbesluit heeft genomen”, zegt voorzitter Jan-Maarten Plomp. Samen met secretaris Wouter Weenink en penningmeester Mark Bouwens vormt hij het bestuur van de stichting.

Uitgangspunt: nul windturbines
“Ons uitgangspunt is nul windturbines van 225 meter tiphoogte in Rijssen-Holten. Over het geluid dat windmolens van deze hoogte produceren is nog weinig bekend, maar uit publicaties over de windmolens in Groningen weten we al wel dat het heftig is. Hoe hoger de windmolens, hoe meer geluid ze maken. Dat heeft hele schadelijke gevolgen voor mensen.” De stichting gaat ervan uit, door wat tot nog toe bekend is, dat de afstand tot de bebouwing minimaal tien keer de tiphoogte moet zijn. “Dan zien we nergens in de gemeente een geschikte plek om die windturbines te plaatsen.” 

De gemeente heeft als doel om in 2030 een CO2-reductie van 41 procent te hebben ten opzichte van de uitstoot in 1990. Om dat te realiseren wil de gemeente deze 10 windmolens van 4 megawatt plaatsen en circa 40 hectare aan zonneparken aanleggen.
Plomp: “We willen ook dat de CO2-uitstoot teruggebracht wordt, maar niet door middel van tien megawindturbines. Met zonnepanelen en met verduurzamen van slecht geïsoleerde woningen en andere panden is heel veel te bereiken. Daar zijn grote winsten te behalen.”

“Of we er daarmee komen? Dat moet uitgezocht worden. En er niet direct van uitgaan dat er windmolens geplaatst moeten worden, die effect gaan hebben op de gezondheid van mensen en schade toebrengen aan de natuur. Dat is niet de beste keuze. De gemeente hanteert de aanpak om met tien windturbines te beginnen. Als we dan aan het eind op vier uitkomen, lijkt het alsof het nogal meevalt.”

Overleg met buurten
De stichting voert inmiddels overleg met acht à negen buurten uit Rijssen-Holten en met actiegroepen en buurten uit aangrenzende gemeentes.

Niet alleen particulieren, ook ondernemers verbinden zich met Tegenwind Rijssen-Holten.
Tegenwind Rijssen-Holten wil, naast het informeren van burgers en bedrijven, zich laten horen tijdens bijeenkomsten en inspreken tijdens vergaderingen van de commissie Grondgebied. Tegenwind wil verder (juridische) acties ondernemen om het plaatsen van windturbines te voorkomen en heeft al een jurist in de arm genomen.

Tegenwind heeft sinds vorige week van zich laten horen in de pers en op social media. “We hebben daarop veel reacties gekregen. Veel mensen realiseren zich niet hoe hoog de molens worden. Die bij Deventer zijn bijvoorbeeld honderd meter kleiner dan wat de gemeente hier wil”, aldus de voorzitter. “Wat we niet willen is dat we tegenover elkaar komen te staan. Daarom vinden we dat de gemeente, samen met burgers en bedrijfsleven, met een weloverwogen plan moet komen voor de noodzakelijke energietransitie.”

https://tegenwind-rijssen-holten.nl