Sport & Vrije tijd

Door Jenny ter Maat

Leerlingen Frisoschool kiezen leuk boek voor in de zomervakantie en krijgen tattoo toe

RIJSSEN - Een kar met boeken wordt de Johannes Vermeerstraat over getrokken, richting het schoolplein van de Johan Frisoschool. Daar is ondertussen een parasol uitgeklapt, waaraan kleurige ballonnen komen te hangen. Vier rode kratten, vol met leuke, grappige of interessante boeken, worden onder de parasol klaargezet voor de leerlingen van de groepen 3 en 4.

De bibliotheek komt naar deze keer school, zodat de leerlingen toch een boek uit kunnen zoeken dat ze in de zomervakantie kunnen lezen. Dit om de ‘zomerleesdip’ te voorkomen. Nadat kinderen een schooljaar lang veel gelezen hebben en een bepaald leesniveau hebben bereikt, zakken sommige leerlingen, vooral uit groep 3 en 4, na de zomervakantie een stukje terug. “Lezen is één van de speerpunten van de school. Die zomerleesdip merk je, en niet alleen bij de groepen 3 en 4”, zegt schooldirecteur Petra Brouwer.

Boeken over paarden
In kleine groepjes zoeken de leerlingen van de groepen 3 en 4 deze morgen tussen de boeken. De boeken met dieren zijn gewild. Eén van de leerlingen kiest, na verschillende boeken over paarden bekeken te hebben, voor het boek ‘Een zomer vol ponyplezier’. Zelf rijdt ze geen paard, vertelt ze, maar ze vindt paarden wel leuk.
Een andere leerling gaat voor het aantal pagina’s: “Ik wil graag een heel dik boek, want dan heb ik veel pagina’s om te lezen.” Ook informatieve boeken zijn populair.

“Het zomerlezen is een jaarlijks terug kerende activiteit. Door corona kunnen we nu niet met de klas naar de bibliotheek en komt de bibliotheek naar ons toe”, vertelt leerkracht Jolanda Stevens. “Door het zomerlezen wordt het lezen in de vakantie gestimuleerd en voorkom je dat de kinderen terugvallen in hun leesniveau.”

Stevens is één van de twee taalcoördinatoren van de school. “Samen houden we ons bezig met het verbeteren en vernieuwen van het taal- en leesonderwijs. In samenwerking met de bibliotheek Rijssen-Holten besteden we veel aandacht aan leesplezier en leesbevordering. We hebben een bibliotheek op school waar de kinderen wekelijks boeken kunnen lenen. Leerlingen hebben een goede leesvaardigheid nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen op allerlei gebied. Lezen heeft een positief effect op de woordenschat, begrijpend lezen, spelling en schrijven. Goed lezen is dus van belang voor het goed functioneren is de samenleving.” 

Schoolbibliotheek
Marjan Schaafsma van bibliotheek Rijssen-Holten vertelt dat de Johan Friso school één van dBoS-scholen is. dBos staat voor de Bibliotheek op School en houdt in dat school en bibliotheek de handen ineen slaan om de leerlingen te stimuleren om meer te lezen. Bibliotheekmedewerker en leesconsulent Marjan Teesink komt in alle groepen van de aan dit project deelnemende scholen, laat er nieuwe boeken zien en zorgt op voor de opbouw van de collectie van de schoolbibliotheek. Voor de leerkrachten zijn er werkvormen over lezen en boeken.


De Johan Frisoschool is de enige dBoS-school in Rijssen; in Holten doen drie basisscholen hieraan mee. Volgend schooljaar doet ook de Constantijnschool mee aan dit project. “Ook met andere basisscholen werken we samen, groepen komen bijvoorbeeld in de bibliotheek op bezoek. Maar met de dBoS-scholen is de samenwerking intensiever.”

Tattoo en zomermagazine
Leerlingen die een boek uitgezocht hebben, krijgen ook nog een tattoo en een ‘zomertopboek’magazine mee. Het boek moet binnen zes weken terug naar de bibliotheek aan de Kerkstraat in Rijssen.

De bieb houdt ook een zomeractie ‘Boek'n Trip!’ voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. Gewoon op de telefoon of tablet. Met de gratis Bibliotheek-app kunnen kinderen de leukste e-books en luisterboeken downloaden. In totaal tien e-books en tien luisterboeken. Ook als ze nog geen lid zijn van de bibliotheek.

Downloaden kan via: www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html