Sport & Vrije tijd

Triathlon Holten toekomstbestendig door bestuursvernieuwingen

Martin Pieters, Anja Wansink en
Martin Pieters, Anja Wansink en

REGIO - Stichting Triathlon Holten kondigt diverse bestuursvernieuwingen aan. Het in stand houden van een volwaardig bestuur is essentieel voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. Dat geldt eveneens voor het waarborgen van afwisseling en vernieuwing binnen het bestuur. De afgelopen periode is daarom door het voltallige bestuur bewust en met succes gewerkt aan het vervullen van die aspiraties.

 

Martin Pieters draagt zijn voorzitterschap over aan Anita Brinks, met daarbij tevens de wijziging dat Mieke Akkermans wordt benoemd als vicevoorzitter. Binnen de organisatie was die overdracht reeds sinds het begin van dit jaar bekend. Dat geldt eveneens voor het vertrek van Anja Wansink, die haar rol als secretaris overdraagt. Haar vervanger, Jessie Muller, is reeds aan het begin van dit jaar toegetreden tot het bestuur. Tot slot zal ook Hendri Markvoort zijn stokje overdragen aan zittend bestuurslid Martin Kemper.

 

Overdracht voorzittershamer

Martin Pieters draagt de voorzittershamer over aan het duo Anita Brinks en Mieke Akkermans. Pieters was, net als Hendri Markvoort, maar liefst 37 jaar betrokken bij de organisatie van de Triathlon Holten. De afgelopen 14 jaar als voorzitter. Anita Brinks is al sinds 2016 actief als bestuurslid en was tot nu toe verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en medische zaken. Mieke Akkermans trad een jaar geleden toe als algemeen bestuurslid. Samen vullen zij vanaf de editie van 2022 hun nieuwe rol als voorzittersduo in.

 

Pieters licht toe: “De Triathlon Holten is een prachtig en uniek topsportevenement met landelijke uitstraling en dat moet het ook blijven. Daarvoor moet je ook durven veranderen en vernieuwen. Ik heb met heel veel plezier - samen met de blokhoofden, 950 vrijwilligers, medebestuursleden en de ondersteuning van leveranciers, instanties en de sponsors - een bijdrage aan het evenement geleverd. Uiteraard wens ik Anita en Mieke en de nieuwe bestuurders heel veel plezier en succes in de toekomst.”


Brinks en Akkermans geven aan enorm veel zin te hebben aan de nieuwe uitdaging: “De Triathlon Holten is een evenement dat staat als een huis. De bijdrage die Martin, Hendri en Anja aan de Triathlon hebben geleverd is enorm. Helaas kunnen we de overdracht niet tijdens de Triathlon van 2021 doen. Met de geoliede machine die de vertrekkende bestuursleden achterlaten, hopen we de komende jaren een fantastische Triathlon Holten te organiseren.”

 

Geen triathlon-pensioen

Naast Martin Pieters en Anja Wansink heeft ook boegbeeld Hendri Markvoort, sponsormanager en organisatorische duizendpoot, aangegeven zijn huidige bestuursfunctie neer te leggen. Zijn taken als sponsor coördinator worden overgedragen aan ondernemer Martin Kemper, die daarvoor recent tot het bestuur is toegetreden. Overige commerciële en organisatorische taken worden verdeeld onder collega- bestuursleden.

“Ik heb 37 jaar met enorm veel liefde en passie samen met heel veel vrijwilligers, leveranciers, instanties en sponsors mogen samenwerken,” zegt Markvoort.

De drie scheidende bestuursleden hebben de afgelopen maanden hun taken en verantwoordelijkheden overgedragen en namen op 3 juli afscheid van het bestuur. Vervolgens lijkt een triathlon-pensioen voor hen voorlopig nog niet aan de orde. Allen geven aan de Triathlon Holten een enorm warm hart toe te dragen en, op welke manier dan ook, betrokken te blijven bij het evenement.

 

Klaar voor de toekomst

De bestuursvernieuwingen hebben als doel de continuïteit te waarborgen en nog verdere professionalisering en vernieuwing te stimuleren richting de toekomst. De afgelopen twee jaar werden daarom al diverse bestuursleden en disciplines toegevoegd. Zo werd in 2019 ook Folkert Visser aangetrokken, die met zijn medische achtergrond de expertise meebrengt om de focus op de het thema gezondheid, sport & bewegen verder te verhogen. De bestuursleden Gerdien Dekker en Gerrit Aanstoot hebben beiden al langere tijd zitting in het bestuur. Hiermee heeft het bestuur een mooie mix aan mensen en ervaring aan boord. Het voltallige bestuur, onder wie aftredend bestuursleden Martin Pieters, Anja Wansink en Hendri Markvoort, heeft een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwingen. De organisatie is enorm verheugd met de ontwikkelingen en zien een bloeiende toekomst van de Triathlon Holten vol vertrouwen tegemoet.