Uitgaan & Cultuur

Graven in de historie van Rijssen

RIJSSEN - Het Rijssens Museum kent meerdere werkgroepen en één daarvan luistert naar de naam Heemkunde. Wat is nu precies de Werkgroep Heemkunde? Dat vragen zich velen misschien wel af. Het woordje ‘heem’ is nauw verwant aan het Duitse ‘Heim’ en betekent zoiets als woonplaats. De uit zes personen bestaande Werkgroep Heemkunde houdt zich dus bezig met de kennis (historie) van de stad Rijssen in de breedste zin van het woord.
De heren Dick Poortman, Albert Last, Gerrit ten Wolthuis, Karel van der Meer, Gerrit Fokker en mevrouw Helma Nijkamp zijn hier heel wat uurtjes mee bezig. Het is hun hobby en zij willen dit ook aan anderen laten zien en doorgeven. Er zijn in de loop der jaren leden bijgekomen en afgegaan, dit om verschillende redenen. Twee van hen, namelijk Dick Poortman en Gerrit ten Wolthuis zijn al vanaf de oprichting in mei 2004 bij de werkgroep betrokken. Samen met Jan Slofstra, Seino Pas, Aad Pinkster en Jan van de Maat startten zij de werkgroep om wat meer in het Rijssense verleden te ‘graven’.

Genealogieavonden
Genealogie oftewel stamboomonderzoek is een onlosmakelijk onderdeel van de heemkunde. Elk jaar houdt de werkgroep een serie avonden in het Rijssens Museum voor iedereen die geïnteresseerd is in genealogie en bijbehorend archiefonderzoek. “Op die manier ontdek je veel. Het is heel interessant om te ontdekken wie je voorouders waren en hoe ze leefden. Hoe ver kun je teruggaan in de tijd? Er komen hier mensen die met hun eigen stamboom bezig zijn, maar op een gegeven moment toch vastlopen. Wij kunnen ze dan verder helpen, want je moet wel weten hoe en waar je precies kunt zoeken op internet.
Vaak is het zo dat achternamen van dezelfde familie in de tijd iets veranderd zijn en dat kan lastig zijn in het zoekwerk”, vertelt Albert Last. Vanaf het jaar 1812 zijn er (digitale) gegevens beschikbaar vanuit de Burgerlijke Stand, gegevens vóór 1812 kan men zoeken in kerkelijke boeken vanaf het jaar 1643. “Dat gaat een heel eind terug en het is heel mooi om de ‘roots’ van de Rijssense burgers te ontdekken”, aldus Karel van der Meer.
Soms regelt de werkgroep een uitje waarbij belangstellenden mee kunnen gaan naar bijvoorbeeld Zwolle. Ook nodigt men weleens een spreker uit.

Rijssense Boom

Helma Nijkamp is sinds vorig jaar actief bij de Werkgroep Heemkunde en vindt het heel erg leuk om met stamboomonderzoek bezig te zijn. “Ik werk aan het project ‘De Rijssense Boom’ dat door de werkgroep is opgestart. Het is de bedoeling dat er een stamboom komt waar alle Rijssenaren (voor zover we kunnen nagaan) in voorkomen die er geweest zijn.” Het is een gigantische klus waar zij met grote inzet mee bezig is.
Niet alle leden zijn van Rijssense afkomst, maar ze vinden het allemaal mooi om met de historie van deze stad bezig te zijn. “Interesse in geschiedenis is belangrijk om deel te nemen aan de werkgroep. Als dat er maar is, kun je de rest wel leren”, is de mening van de groep. Ook de herkomst van bedrijven van vroeger is interessant. Voor informatie over diverse onderwerpen zoeken ze gegevens uit de archieven van de gemeente Rijssen-Holten. Daarnaast gaan ze naar het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle waar onder andere de historische gegevens te vinden zijn van de Kamer van Koophandel over bedrijven. Bijvoorbeeld over de fabriek Ter Horst die in Rijssen een belangrijke plaats innam.” De verzamelde gegevens worden opgeslagen in het digitale archief van het Rijssens Museum. Bij HCO kun je verder archieven vinden van notarissen, bouwhistorie, scholen, ziekenhuizen etc. Ook worden er onder andere films en dvd’s gedigitaliseerd”, aldus de werkgroep.

Leeftijd

Het is een gegeven dat mensen vaak op latere leeftijd nog belangstelling krijgen voor het leven van hun voorouders. Misschien is dat de oorzaak dat de gemiddelde leeftijd van de leden aardig hoog ligt, ook al voelen ze zich niet oud. Dat de jeugd niet staat te trappelen wordt wel begrepen, maar ze zouden toch graag ook wat jongere leden verwelkomen. Met name dertigers, veertigers en vijftigers. De jongste is nu 64 jaar.
De volgende genealogieavond is gepland op donderdag 17 oktober om 19:30 uur. Iedereen is van harte welkom in Het Rijssens Museum.