Uitgaan & Cultuur

Door Jenny ter Maat

Iedereen welkom bij Sing-In met band in open lucht tussen Zwilweg en Middeldijk

RIJSSEN – De eerste Sing-In hielden Pieter en Johanna Hazelhoff twee jaar geleden, vlak voor de zomervakantie. De bedoeling was om met een groepje van zo’n 20, 30 jongeren geloofsliederen te zingen. Er kwamen, spontaan, zo’n 350 bezoekers. Nog twee Sing-Ins werden gehouden en toen kwam corona. Zondag 29 augustus is er op het veld tussen Middeldijk en Zwilweg, opnieuw een Sing-In.

Het idee van een Sing-In ontstond tijdens de afsluiting van het jongerenwerk. “Dat was in de Schildkerk. Het was zo’n andere dienst dan anders. Er speelde een band, er werd veel gezongen. Er was spontaniteit, er hing een bijzondere sfeer”, vertellen Pieter en Johanna in hun huis aan de Middeldijk 36.  
“We dachten dat het leuk zou zijn om zoiets vaker te doen, samen zingen met deze groep jongeren, de muziekband erbij. Bij ons in de tuin zou dat prima kunnen.” Er werd een datum geprikt en nog voor de zomervakantie werd de groep via Facebook uitgenodigd: ‘’We rekenden op zo’n twintig tot dertig jongeren.”
Het bericht verspreidde zich snel via social media, er werd op gereageerd, en een paar dagen voor de Sing-In realiseerden ze zich dat er wel eens een paar mensen meer konden komen. Het werden er rond de 350.

Het werd een prachtige avond. “Er kwam daarna een golf van reacties los”, vertelt Pieter. “Zowel positieve als negatieve. Maar veel meer positieve.” Bezoekers ervoeren de Sing-In als een positieve beleving van geloof en ontmoeting. “Gemeente zijn betekent voor ons groeien in het geloof, elkaar helpen. Er blijkt in Rijssen behoefte te zijn om samen je geloof beleven, over kerkmuren heen. Je ziet het ook op Koningszondag, zoveel belangstelling er dan is voor de gezamenlijke, interkerkelijke kerkdienst. Je ziet ook steeds meer interkerkelijke activiteiten ontstaan, zoals kampvuuravonden en wandeltochten. Heel mooi is dat.”

Veld beschikbaar stellen
Direct na de vakantie werd de tweede Sing-In gehouden. De derde Sing-In was met Kerst 2019. “Dat was ook buiten, heel sfeervol, met vuurkorven. We dachten dat er niet veel mensen zouden komen, vanwege de kou. Er kwamen er rond de 400. Op de Middeldijk was er een hele file van auto’s. De wind stond richting Rijssen, en we hoorden later dat in Rijssen mensen het lied ‘Jezus Overwinnaar’ hadden horen zingen.”
“Waarom we dit doen? Wat we hier hebben, hebben we gekregen van God. Daar kunnen wij voor anderen iets mee doen. Niet allen een Sing-In, maar ook andere christelijke of sociaal-verbindende activiteiten kunnen hier gehouden worden. Daarvoor willen we dit veld beschikbaar stellen.”

De buurt is positief over de Sing-Ins. “Een van de buren zet zijn wei open, zodat daar de auto’s geparkeerd kunnen worden en de Middeldijk vrij blijft van geparkeerde auto’s.”

En toen kwam corona en gingen ook de Sing-Ins niet door. Op zondag 29 augustus wordt de eerste na coronatijd gehouden, op het terrein tussen de Zwilweg en de Middeldijk. Fietsers kunnen het best vanaf de Zwilweg het grasveld op, automobilisten kunnen hun auto kwijt in de wei tegenover de woning van Hazelhoff aan de Middeldijk 36 en kunnen dan over een paadje, door de maïs, naar het veld wandelen. De band is er met onder andere drums, gitaar, dwarsfluit en zangers. Het thema is ‘Verlangen naar meer van u’. De coronaregels worden in acht genomen; anderhalve meter is de afstand.
De Sing-In begint om 19.00 uur en duurt een uur. “Het gaat er heel losjes aan toe. Het is geen probleem als kinderen op een gegeven moment een potje voetballen of de trampoline op gaan.”

Iedereen, met of zonder kerkelijke achtergrond, is welkom. “We willen er zijn voor iedereen, niet voor een bepaalde groep van een bepaalde kerk”, benadrukken de Hazelhoffs. Wie zitten wil, kan zelf een stoel of plaid meebrengen. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de stichting Tearfund, voor hulpverlening in Haïti.

Mobieltje mee!
Bezoekers dienen wel hun telefoon mee te nemen; in de te scannen QR-code staan de teksten van de liederen.
Wie alvast weten wil welke liederen er gezongen worden kan naar de Facebookpagina van Pieter Hazelhoff gaan, de link https://www.riskchanger.nl/sing-in-rijssen aanklikken of de QR-code scannen. Er is ook een filmpje te zien.
Bij regen gaat de Sing-In niet door.