Uitgaan & Cultuur

Door Jenny ter Maat

Verbod op carbidschieten tijdens komende jaarwisseling in Rijssen-Holten

Verbod op carbidschieten. Wethouder Erik Alberda.

RIJSSEN – Geen knallende melkbussen in de gemeente Rijssen-Holten tijdens de komende jaarwisseling. Niet met twee mensen of alleen met je gezin de grond onder je voeten voelen bewegen door de snoeiharde dreunen. De gemeenteraad besloot vorige week tot een algeheel verbod voor carbidschieten tijdens de komende jaarwisseling...

Een voorstel van het college hoe te handelen met het carbidschieten stond al geagendeerd voor deze vergadering. In dat eerste voorstel werd het carbidschieten onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Zo werd het carbidschieten beperkt tot 16.00 en was er een meldingsplicht. Uiteraard moesten de regels van het RIVM in acht genomen worden.

Eenmalig verbod
Na de toespraak van Rutte op 14 december, met de daaropvolgende lockdown, heeft het college de aanvullende coronamaatregelen opnieuw beoordeeld. “De verspreiding van het virus neemt in alle regio's toe en de cijfers wijzen erop dat, als de omstandigheden gelijk blijven, het aantal ziekenhuis- en IC-opnames zal stijgen. Om het aantal besmettingen en de druk op de zorg omlaag te brengen zijn de maatregelen aangescherpt. Door de strenge maatregelen moeten het aantal contactmomenten worden teruggebracht tot de strikt cruciale contacten”, aldus het college, dat vervolgens met het tweede voorstel kwam voor een eenmalig verbod op carbidschieten.  Het college vond, alles afwegend, het onder de huidige omstandigheden beter om het carbidschieten eenmalig te verbieden om daarmee de lockdown te onderstrepen, maar liet de keuze aan de raad: of onder strikte voorwaarden toestaan, of eenmalig verbieden.

Raadsmeerderheid voor verbod
De meerderheid van de raad koos, met gevoelens van spijt, voor het verbod.
Voor Rob Meijerink, een enorm vuurwerkliefhebber en een grote fan van carbidschieten, ging dit jaar het maatschappelijk belang voor. “Een bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen”, aldus het PvdA-raadslid.
“We worden door de realiteit van aangescherpte maatregelen ingehaald. We moeten ons verstand gebruiken. Dit jaar geen carbidschieten, hoe spijtig ook. Het gaat ook om een stukje solidariteit met anderen; laten we met z’n allen door de zure appel heen bijten”, reageerde Jan Berkhoff van de ChristenUnie.
Ook Gemeentebelang schaarde zich achter het totale verbod: “Een groot deel van onze achterban, ik ook, had graag gezien dat het toegestaan kon worden, maar de actualiteit staat dit in de weg”, zei Erik Alberda. “Met de nieuwe regelgeving dat je er maar met twee mensen bij mag zijn, is het sociale gebeuren er toch al af. Een aantal groepen heeft al besloten niet te schieten. En gezien de coronacijfers van de afgelopen weken in onze gemeente is het wat mij betreft klaar.”
André Scheppink (SGP) sloot zich bij de voorgaande sprekers aan. “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Het is helderder dat we nu gewoon zeggen dat het dit jaar niet kan.”

Cultureel erfgoed
VVD, D66 en het CDA zagen een totaalverbod niet zitten, en vonden, met inachtneming van de coronamaatregelen en de aangescherpte regels uit het eerste voorstel, dat carbidschieten door moest kunnen gaan waar het kon. “Carbidschieten is cultureel erfgoed”, aldus Bart-Jan van de Berg, VVD-raadslid.
D66-raadslid Herman Klein Velderman schaarde zich achter het VVD-standpunt: “Carbidschieten is mogelijk voor twee mensen of de leden van een gezin. We vinden dat dit wel moet kunnen.” De stellingname van Klein Velderman riep verbazing op bij de ChristenUnie: “D66 was in de commissievergadering toch nog tegen carbidschieten?”
CDA-er Dieger Ten Berge: “Het gaat om een traditie die je graag in stand wilt houden. Op basis van de landelijke maatregelen is wat het CDA betreft geen verbod noodzakelijk, maar men moet zich wel houden aan de regels die zijn opgelegd. Wij stemmen voor gereguleerd toestaan.”

Bijzondere omstandigheden
En zo koos een raadsmeerderheid voor het algehele verbod.
Burgemeester Arco Hofland benadrukte dat het ongebruikelijk was dat het college met twee voorstellen kwam, maar dat dat wel iets zei over de worsteling waar het college mee zat na de aanscherping van de landelijke maatregelen en de stijgende lijn van de besmettingen, ook in de gemeente Rijssen-Holten. “We zitten dit jaar met heel bijzondere omstandigheden. Op tal van plekken is men al tot het inzicht gekomen om het carbidschieten dit jaar maar niet te doen. Er is een initiatief om voor jongeren iets te organiseren op 31 december, dat vinden we belangrijker dan carbidschieten.”