Zakelijk

Door Jenny ter Maat

KAMPUS gebouw vol talent

RIJSSEN - Op de hoek van de Reggesingel en de Morsweg verrijst Kampus ‘gebouw vol talent’. Een vakopleidingscentrum waar ROC van Twente, Remo West-Twente, Bouwmensen en Zorggilde vanaf het schooljaar 2022-2023 riant vakonderwijs kunnen aanbieden. Kampus wordt een inspirerend, innoverend en verbindend opleidingscentrum. In deze rubriek komen meerdere betrokkenen, vanuit het eigen vakgebied, aan het woord.

Bert Tijhof is wethouder van de gemeente Rijssen-Holten, met in zijn portefeuille onder andere onderwijs en educatie. Vanaf het begin van zijn wethouderschap is hij bij de bouwplannen betrokken. “Toenmalig wethouder Ben Wolterink was er al mee bezig”, vertelt hij. “De vraag was hoe je opleidingen en arbeidsmarkt beter op elkaar kon laten aansluiten. Er waren al prachtige initiatieven met REMO West-Twente en Bouwgilde.”
De plannen werden steeds verder ontwikkeld. Het doel: een concept maken dat klaar is voor de toekomst. “REMO en Bouwgilde vonden elkaar en dat groeide door naar een mooie samenwerking met ROC van Twente en een stukje Hoornbeeck College.”

Tijhof benadrukt dat samenwerking nodig is om deze opleidingen met daarbij de meest eigentijdse voorzieningen te kunnen faciliteren. ‘Het belangrijkste is dat ondernemers en onderwijs elkaar vinden. Als overheid heb je daar een toch wat bescheidener rol in. Als overheid heb je te maken met de goedkeuring van het bestemmingsplan en het verstrekken van vergunningen. Waar we als gemeente ook voor zorgen is dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt instromen in het werkproces.”

Kampus moet ook een plek zijn waar bedrijven zich kunnen profileren, innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden, waar het onderwijs in de volle breedte bij betrokken wordt, van mbo tot en met Universiteit Twente. “Een plek waar je studenten vanuit Saxion en UT de gelegenheid biedt om mee te werken aan de innovatie van het bedrijfsleven in Rijssen-Holten. Daaraan werkt onder andere Novel-T van Kennispark Twente mee. Novel-T wordt onderdeel van het hele Kampusconcept. Maar ook een plek waar vmbo-leerlingen die keuzeprofielen in de techniek hebben, hun praktijklessen volgen.”

“Persoonlijk vind ik het een mooie vorm van samenwerking die het bedrijfsleven hier laat zien. Het station dat bedrijven alleen voor het eigen bedrijf willen opleiden, zijn we in Rijssen allang gepasseerd. De bedrijven kunnen het elkaar zuur maken om opdrachten binnen te krijgen, maar staan naast elkaar om de vakmensen op te leiden. Samen zorgen ze voor de opleiding van heel de sectoren van bouw, metaal, installatietechniek et cetera.”

“Deze samenwerking is uniek. Dat is ook de reden waarom het rijk dit project heeft omarmd, als een Regio Deal Twente-project. Rijk en provincie en gemeente steken hier geld in. Het is een voorziening voor de gemeenschap. We investeren daarmee in de toekomst van onze kinderen”, stelt Tijhof.

De kabels en leidingen op het Kampusterrein worden momenteel gelegd. Volgens de wethouder staan alle betrokkenen in de startblokken. “Iedereen wil dit laten slagen, dat is heel gaaf om te zien. Je ziet ook dat iedereen hier energie van krijgt.” 
Tijhof verwacht dat Kampus een succes wordt en dat het opleidingscentrum, straks in gebruik, zich blijft ontplooien. “Als opleidingen en bedrijven moet je continue mee gaan met de bewegingen en innovaties binnen onderwijs en arbeidsmarkt. Niet stil blijven staan, maar doorgaan met ontwikkelen. Kampus leidt de vakmensen van de toekomst op.”