Zakelijk

Door Jenny ter Maat

KAMPUS gebouw vol talent: Rutterkamp, CSG Reggesteyn: ‘Aansluiten op het werkveld, dat is de kern’

Gerard Rutterkamp, CSG Reggesteyn. Foto: Jenny ter Maat

RIJSSEN - Op de hoek van de Reggesingel en de Morsweg verrijst Kampus ‘gebouw vol talent’. Een vakopleidingscentrum waar ROC van Twente, REMO West-Twente, Bouwmensen en Zorggilde vanaf het schooljaar 2022-2023 riant vakonderwijs kunnen aanbieden. Kampus wordt een inspirerend, innoverend en verbindend opleidingscentrum. In deze rubriek komen meerdere betrokkenen, vanuit het eigen vakgebied, aan het woord.

Bouwleerlingen van scholengemeenschap Reggesteyn volgen al jaren het praktijkonderwijs aan de Reggesingel. “Onze bouwafdeling Bouw, Wonen en Interieur, BWI, werkt samen met Bouwmensen”, vertelt Gerard Rutterkamp van Reggesteyn.
De scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs maakt straks deel uit van Kampus, de logische voortzetting van wat jaren geleden al begon.
“Onze leerlingen BWI krijgen het praktijkonderwijs bij Bouwmensen. Als school sta je zo dichtbij het bedrijfsleven, en dat bedrijfsleven ziet dat de school er toe doet, want de school levert de jonge aanwas voor de bouw en techniek.”

De stap naar Bouwmensen maakte de school in 2014. Rutterkamp: “Een goede beslissing, zeker wat de praktische leerstof betreft. Wel vind ik dat het inhoudelijk beter kan: de aansluiting van het voortgezet onderwijs op dat van het ROC van Twente. Dat is de volgende stap en daar zijn we nu mee bezig.”
Ook het praktijkgedeelte van de afdeling Produceren, Installeren en Energie (PIE), nu nog in het gebouw van Reggesteyn, verhuist naar de Reggesingel, maar pas als de nieuwe accommodatie klaar is en het oude gedeelte intern verbouwd is. De praktijkafdeling PIE komt dan onderdak bij REMO, een ontwikkeling die Rutterkamp van harte toejuicht. “De leerlingen blijven ingeschreven op Reggesteyn en krijgen hier op school hun theorielessen, zoals wiskunde, godsdienst, Nederlands enzovoort. De praktijklessen krijgen ze op Kampus; de leerlingen BWI bij Bouwmensen, de leerlingen PIE bij REMO.”

Moderne technische leeromgeving
“Waarom we dat doen? Om een goede aansluiting met het werkveld te krijgen. Neem nou REMO, een opleidingscentrum met een prachtig mooie technische leeromgeving. Die actuele techniek kunnen we als school voor onze leerlingen niet realiseren, daar heeft de school gewoon het geld niet voor. Als school mogen we overigens absoluut niet klagen als we kijken naar de technische voorzieningen van andere scholen in Nederland; het bedrijfsleven heeft voor de school veel gedaan. Onze afdelingen zijn ook nog prima, maar de technische ontwikkelingen gaan vandaag de dag zo snel, dat kan een school financieel niet bijbenen”, aldus Rutterkamp. “Door ons te verbinden aan het bedrijfsleven, Via REMO en Bouwmensen, komen onze leerlingen ook in die moderne technische leeromgeving terecht, worden ze onderwezen door een instructeur uit het bedrijfsleven, die de laatste ontwikkelingen kent en krijgen ze maatwerk aangeboden.”

Rutterkamp verwacht, mede door Kampus, mooie stappen te zetten op het gebied van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven, en van de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het vervolgonderwijs van het ROC van Twente.
“Het is uniek, hoe bedrijven, scholen en gemeente zich verzameld hebben rond dit opleidingscentrum. Daar mogen we als Rijssen trots op zijn. Kampus biedt de ultieme vorm van samenwerken op de doorgaande leerlijnen. Dat kan nog beter dan de afgelopen jaren gebeurde. We wonen straks niet alleen bij elkaar in hetzelfde huis, maar gaan ook écht samenwerken. Aansluiten op het vervolgonderwijs van het ROC, en aansluiten op het werkveld. Dat is de kern.”