TRH-manager Wim Nijkamp vertelt over de activiteiten in de komende Beleefweek-herfstvakantie.
TRH-manager Wim Nijkamp vertelt over de activiteiten in de komende Beleefweek-herfstvakantie. Foto: Jan Joost

Start Beleefweek Nationaal Park op landgoed de Oosterhof

Natuur en milieu

RIJSSEN – De Beleefweek in de herfstvakantie in het Nationaal Park is vrijdagmiddag officieel geopend op Landgoed de Oosterhof. Vertegenwoordigers van alle organisaties die daarin actief zijn, waren naar het Koetshuis aan de Kasteellaan gekomen om de openingsmiddag in het nieuwe Nationaal Park Sallandse Heuvelrug-Twents Reggedal te beleven. De gemeenteraad werd vertegenwoordigd door VVD-fractievoorzitter Bart-Jan van den Berg en Groen Links PvdA-commissielid Elisa Tijhof.

Lillian Dibben van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) ontving de gasten en gaf daarna het woord aan de hoofdgastheer van de startbijeenkomst, wethouder Erik Wessels (CDA) van Rijssen-Holten. De wethouder prees de samenwerkende organisaties in het nieuwe Nationaal Park. Hij vond dat als dagelijks bestuurder van Rijssen-Holten, maar hij had ook met zijn gezinsleden al activiteiten uitgezocht om te doen in de komende beleefweek.

Informatiepunt

Landschapsontwikkelaar Adri Ooms gaf helder tekst en uitleg over het nieuwe Infopunt Rijssen dat wordt gerealiseerd in het Bouwhuis van kasteel de Oosterhof. De hoofdkleuren paars van de Sallandse Heuvelrug-Holterberg en blauw van de Regge spelen daarin een prominente rol. De zogenaamde Koffiehook van het Rijssens Museum in het Bouwhuis blijft beschikbaar als koffieruimte, maar ondergaat een complete metamorfose waarin allerhande informatie te vinden is over het gebied.

Mooi gebied

Manager Wim Nijkamp van Toerisme Rijssen-Holten vertelde over het scala aan belevingsactiviteiten in de aanstaande herfstvakantie en de Proef & Beleefzaterdag op 28 oktober in het Rijssense stadshart. Directeur Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum zei heel erg trots te zijn op de realisatie van het nieuwe informatiepunt in het Bouwhuis dat naadloos aansluit op het verhaal dat het Rijssens Museum vertelt. “Niet voor niets is Rijssen juist in dit gebied ontstaan. Er was veen en turf om stenen mee te bakken en het geld dat daarmee verdiend is, werd gebruikt om de jute-industrie te doen ontstaan. Het nieuwe informatiepunt is bij ons in goede handen, want de promotie van het mooie gebied van het Nationaal Park zullen we met plezier ter hand nemen.”

Stromende regen

Het gezelschap maakte daarna in de stromende regen een wandeling door de Groene Long onder leiding van de stadsgidsen Joop Voortman, Seino Baan en Henk Brinks. “Regen hoort er nu ook eenmaal bij,” sprak Lillian Dibben onder het uitdelen van de paraplu’s. “Een druppel op de neus ik ook beleving,” zo sprak ze bemoedigend. Na afloop van de wandeling keerde het gezelschap terug voor een afsluitende netwerkborrel in het informatiepunt-in-aanbouw in het Bouwhuis. Daar voerde dagelijks bestuurder Gerald Aveskamp van het Waterschap Vechtstromen het woord. Hij wees op het belang van goede zorg voor de waterhuishouding in het gebied en de grote rol die de rivier de Regge daarin speelt. Volgens Aveskamp zorgt een meanderende Regge voor unieke belevingsmogelijkheden van het nieuwe Nationaal Park.