Wethouder Ben Beens licht de plannen voor het zoekgebied ten zuiden van de A1 toe.
Wethouder Ben Beens licht de plannen voor het zoekgebied ten zuiden van de A1 toe. Foto: Jan Joost

De windmolens in Rijssen-Holten komen vooral langs de A1

Natuur en milieu

RIJSSEN / HOLTEN – Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een gebied ten zuiden van de A1 aangewezen als zoekgebied voor windmolens. De wethouders Ben Beens (SGP) en René de Koff (VVD) maakten de plannen donderdagmiddag wereldkundig.

De windmolens staan er nog niet, maar het College stelt voor om in het gebied vanaf de gemeentegrens met Deventer tot aan parkeerplaats de Bolder met McDonalds, te onderzoeken wat de mogelijkheden voor windenergie zijn. 

Geluid

Volgens Beens is juist hiervoor gekozen, omdat het plaatsen van windmolens ook te maken heeft met geluidsbelasting. “Daarom ook het gebied aan de A1 omdat daar al geluidsbelasting is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kwetsbare natuurgebieden.” Het zoekgebied is ook opzettelijk aan de zuidkant van de A1 geprojecteerd, “want dan hou je voldoende afstand tot de woonkernen. Niet alleen de woonkernen Holten en Rijssen, maar ook voldoende afstand tot de woonkernen in de gemeente Lochem.”

Clusters

Beens zei dat Rijssen-Holten graag de regie voor windmolenbouw in eigen hand wil houden. “We hadden het liefst helemaal geen windmolens gehad, maar dat red je gewoon niet, want alle gemeenten moeten hun bijdrage in windenergie leveren. Als je nu een gebied aanwijst, voorkom je dat overal windmolens komen te staan. In het te onderzoeken gebied kunnen windmolens in clusters komen maar ook solitaire. Buiten het zoekgebied kunnen ook windmolens verrijzen, maar dan alleen in clusters van 4.”

Lusten en lasten

Ook wordt nagedacht over een juiste verdeling van lusten en lasten in het gebied van de windmolens. In het zoekgebied staan 20 woningen. De bewoners daar en in een straal van een kilometer er omheen zijn inmiddels volledig op de hoogte gesteld van alle plannen. “Nadenken over lusten en lasten kan pas later,” zegt Beens. “Zodra we zeker weten waar gebouwd kan worden, kunnen we zoeken naar mogelijkheden om de mensen in het gebied extra te laten profiteren van de voorzieningen. We willen de exploitatie niet uit te besteden aan de grote energieleveranciers, maar te denken valt bijvoorbeeld aan de vorming van een coöperatie, zodat je heel dicht bij de belangen van de bewoners blijft.”

Samenwerken

Bij het ontwikkelen van de zoekgebiedplannen wordt samengewerkt met de buurgemeenten Deventer, Lochem en Hof van Twente. “Ook zij hebben op dit gebied een prestatie te leveren en wellicht kunnen we gezamenlijk werken aan een goede oplossing,” zegt Beens, die benadrukt dat het zoekgebied nog niet definitief is. “Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaat een onderzoeksbureau heel nauwkeurig de draagkracht van het zoekgebied in kaart brengen. Vragen als hoe veel, hoe hoog en welke afstanden je in acht moet nemen moet we vooraf wel beantwoord hebben.”

Inspreekrecht

De plannen staan op de agenda van een extra vergadering van de Commissie Grondgebied op donderdag 2 november, ’s avonds om half acht in gemeentehuis. “We vragen dan de mening van de politieke partijen.” Als dat allemaal goed verloopt, kan de gemeenteraad op 30 november een besluit nemen over het plan. Bewoners die hierover willen praten met het college kunnen daarover contact opnemen met de gemeente. Natuurlijk kan ook van het inspreekrecht bij de commissies en raadsvergadering gebruik worden gemaakt. 

Het zoekgebied langs de A1, met boven de kern Holten en rechts onder zandwinnigsgebied de Domelaar dat hoort bij de Hof van Twente.