Everdien de Lange.
Everdien de Lange.

Geslaagde algemene ledenvergadering IVN Rijssen – Enter

Natuur en milieu

RIJSSEN - Op vrijdagavond 15 maart was weer de Algemene Ledenvergadering van het IVN Rijssen – Enter. Rond 19.30 uur waren zo’n 15 leden aanwezig en na een kop koffie/thee begaf men zich naar de bovenzaal van de Hobbyoerderieje aan de Albersdijk. Daar werden ze welkom geheten door de voorzitter en werd de agenda afgewerkt.

Een van de agendapunten was de installatie van een nieuw bestuurslid. In verband met het overlijden van bestuurslid Kees Wolffenbuttel werd Wim Klein Nagelvoort welkom geheten als nieuw bestuurslid. Ook werd er afscheid genomen van bestuurslid Educatie, Wim van Wingerden. Wim gaat stoppen omdat zijn dagelijkse werkzaamheden dusdanig zijn dat dit bijna niet meer te combineren viel met zijn taak als bestuurslid. Wim werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet van de laatste 6 jaar en ontving als blijk van waardering een cadeaubon.

Ook waren er twee jubilarissen die al 40 jaar lid zijn van het IVN. Lid Everdien de Lange kon helaas niet aanwezig zijn en kreeg thuis de oorkonde, een cadeaubon en een bos bloemen uitgereikt door de secretaris Joop Kamperman. De andere jubilaris, Leonard Koedijk kreeg door voorzitter Wim Baan de oorkonde, een bos bloemen en een cadeaubon uitgereikt. Hierna werd er tekst en uitleg gegeven door de diverse werkgroepen.

Na de pauze, waar een men kon genieten van een hapje en een drankje, was er een presentatie door Marloes Heering en Marion Laarhuis, imkers die de honingbijen verzorgen van de bijenstal van het Twents (Enters) Reggedal. De deelnemers van de ALV waren diep onder de indruk van de kennis van beide dames maar ook van het wereldje van de bijen zoals de werksters, de darren en de koningin. Het blijft wonderlijk hoe deze kleine insecten leven, stuifmeel verzamelen en de dagelijkse gang van zaken in de bijenkorf verzorgen. Een bezoek aan de bijenstal staat dan ook zeker op de agenda.

Rond 22.00 uur werd de vergadering beëindigd en ging men voldaan huiswaarts. Wel zal er door het bestuur aan de leden gevraagd worden of men de vrijdagavond wel geschikt vind voor de ALV. Dit naar aanleiding van de, in onze ogen, geringe opkomst van de leden.

Afbeelding
Leonard Koedijk.