Afbeelding

Column Spoor en Hoekman

Columns

Deze week trok een reclame van de Bovag mijn aandacht. In deze reclame werd benadrukt dat de standaard Bovag Garantie was verlengd van een half jaar naar een jaar. In de praktijk komt het, vooral bij wat duurdere aankopen, voor dat je als consument de mogelijkheid krijgt om een aanvullende garantie bij te kopen. Heel veel consumenten weten echter niet dat er feitelijk ook al in de wet een garantie op een product geldt. Deze “wettelijke garantie” is dit jaar verlengd van een half jaar tot een jaar en vandaar dat garanties die door verkopers worden aangeboden, zoals de Bovag Garantie, ook moesten meebewegen en werden verlengd.

Het gegeven dat veel consumenten niet weten dat er ook al een wettelijke garantie is, brengt ook de vraag naar voren of het afsluiten van een aanvullende garantie überhaupt wel wat toevoegt? Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om vast te stellen wat er wettelijk al is geregeld. Uit de wet vloeit namelijk voort dat een product moet voldoen aan hetgeen je ervan mag verwachten. Als er een defect optreedt binnen een jaar (dit was eerst 6 maanden) dan zegt de wet dat wordt vermoed dat het gekochte product niet voldeed aan de verwachting en moet de verkopende partij het tegendeel bewijzen. De bewijslast wordt dus omgedraaid. Dit geldt bij de aankoop van nieuwe, maar ook tweedehandse producten. Alhoewel je hierdoor als consument vrij sterk staat kan er bij de wettelijke regeling nog altijd discussie ontstaan over of een product nou wel of niet voldoet aan hetgeen je ervan mocht verwachten. Dit terwijl er in veel garanties die kunnen worden bijgekocht staat vermeld dat bij een defect dit defect zal worden hersteld. In zoverre biedt het bijkopen van garantie vaak wel wat extra zekerheid en wordt discussie voorkomen.  

Verder is het ook zo dat bij sommige aanvullende garanties ook een laagdrempelige manier van geschillenbeslechting staat opgenomen, die voor een consument vele malen goedkoper en makkelijker is dan de gang naar de rechter. Dit geldt onder andere bij de Bovag Garantie. Ook dit maakt dat het zinvol kan zijn om een aanvullende garantie af te nemen. Het loont in sommige situaties dan ook zeker om aanvullende garanties af te sluiten, maar ik denk dat het voor een consument goed is om te beseffen dat de wet ook al de nodige bescherming biedt. Hierbij moet ook vermeld worden dat ik nogal eens te maken heb met verkopers die simpelweg stellen dat, wanneer er is afgezien van het kopen van aanvullende garantie, de consument dan niet kan komen klagen. Het moge duidelijk zijn dat dit niet opgaat en wanneer een product binnen een jaar gebreken vertoond het uitgangspunt is dat dit voor risico van de verkoper komt, tenzij deze kan bewijzen dat het anders is.