De lege plek op de hoek Boomkamp-Molenstalweg waar Hotel Tijhuis stond dat in 2003 werd afgebroken.
De lege plek op de hoek Boomkamp-Molenstalweg waar Hotel Tijhuis stond dat in 2003 werd afgebroken. Foto: Gerrit Dannenberg

Ook Hotel Tijhuis werd ooit genoemd voor de Rijssense Monumentenlijst

Columns

Deze foto toont het gapende gat op de hoek Boomkamp-Molenstalweg. Daar stond ooit het Jugenstilpand van Hotel Tijhuis uit 1917. De foto is van 2003 en in dat jaar ging Hotel Tijhuis tegen de vlakte. De laatste exploitanten waren de dames Tijhuis met de romantisch klinkende namen Dora en Electa. Wie meer van de Tijhuizen wil weten kan dat lezen in de Havezate Kroniek, het blad van het Rijssens Museum. Oud-gerechtsdeurwaarder Norbert Tijhuis schrijft daarin een lezenswaardige serie verhalen over de familie Tijhuis.

RGS

De Rijssense Gebouwen Sloperij (RGS) maakte Hotel Tijhuis met de grond gelijk. Op de foto lijkt de vrijgekomen oppervlakte vrij klein, maar het hotelpand zelf was tamelijk smal en het had een lange terrastuin tot aan de garage rechts, behorend bij pand Molenstalweg 1a waar Taxi Wessels (de Hinn) zat. De garage staat er nog en op de plek van Hotel Tijhuis is het riante appartementencomplex Spoorzicht verrezen. 

Veel over praten

Over het behoud van bijna alle historische gebouwen is in Rijssen altijd druk gesproken. Dat haalde niets uit, maar je kunt niet zeggen dat ons de sloop van monumentale gebouwen plotseling is overkomen. Alleen weinig machthebbers – en de echte machthebbers zijn de gemeenteraadsleden natuurlijk – hebben de wil en het doorzettingsvermogen om het slooptij te keren. 

Gemeentelijke Monumentenlijst

In april 1996 discussieerde de Commissie Openbare Werken over de Gemeentelijke Monumentenlijst. De commissieleden breidden de lijst uit met de Munsterboerderij aan de Steege, de speelgoedwinkel van Klensman in de Grotestraat, het toenmalige notarispand in de Haarstraat en het NS-station. De commissieleden vonden ook dat Hotel Tijhuis op de Gemeentelijke Monumentenlijst hoorde. In dezelfde vergadering werd ingesproken door het toenmalige bestuurslid Dick Poortman van de Oudheidkamer Riessen. Hij brak een lans voor de legendarische speelgoedwinkel van de Teutewiefkes (Klensman) én het bleekwachtershuisjes op de Weijerd. We weten in 2023 wat er met al deze panden is gebeurd. 

Parel

Maar in het najaar van 2002 was de sloop van Klensman nog lang geen gelopen race. Het toenmalige SGP-raadslid Jan Slagman stelde kritische vragen over de afbraakdreiging van de laatste stadsboerderij in het centrum. Wethouder Hans ter Keurst (PvdA) zei letterlijk: “Er moet nog veel water door de Regge stromen voordat de historische speelgoedwinkel van Klensman wordt gesloopt.” Maar hij voegde er meteen aan toe dat plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst Klensman “niet de onaantastbare status van een rijksmonument geeft”. De wethouder liet doorschemeren dat sloop van het pand nog heel ver weg is. “Ga er maar van uit dat we als een goed rentmeester zullen passen op deze waardevolle goederen.” Burgemeester Jan Lonink (PvdA) zei dat de Grotestraat behoort tot de “kostbare gebieden in Rijssen. Het is een parel en daar moeten we zuinig op zijn.” Soms vraag ik me af of de doorgaande verdwijning van historische panden iets te maken heeft het verdwijnen van de PvdA uit het College van B en W… 

Maar het is nooit te laat om het beleid te veranderen. Ik ben benieuwd wie bijvoorbeeld in de bres springt voor het Spekhorstcomplex op de hoek Rozengaarde-Grotestraat en de historische hoek Enterstraat-Grotestraat waar het markante pand van de voormalige Duizendpoot staat.

Reageren kan: dannenberg@twenthetekst.nl