Voorzitter Wim Baan (links) en secretaris Joop Kamperman van het IVN voor de Hobbyboerderieje op de hoek Albertsdijk-Oosterhofweg.
Voorzitter Wim Baan (links) en secretaris Joop Kamperman van het IVN voor de Hobbyboerderieje op de hoek Albertsdijk-Oosterhofweg. Foto: Jan Joost

IVN’ers zijn geen protestvoerders maar doeners in de natuur

Zakelijk

RIJSSEN – Het nieuwe industrieterrein in natuurgebied Elsenerbeek tussen Ligtenbergerdijk en Schoneveldsdijk gaat er komen. Dit bedrijventerrein zal het meest groene en milieuvriendelijke industrieterrein worden van Nederland. De bestuursleden Joop Kamperman en Wim Baan van het IVN Rijssen-Enter zijn daar heel stellig over. We spraken elkaar in de Hobbyboerderieje op de hoek Albertsdijk-Oosterhofweg waar het IVN een mooi onderkomen heeft.

Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) kiest voor deze meewerkende insteek. “We hadden liever gehad dat het industrieterrein daar niet komt, maar de gemeente heeft voorkeursrecht gelegd op het gebied,” zegt IVN-secretaris en oud-politieman Kamperman (72). Alle grondeigenaren die hun percelen daar willen verkopen moeten die eerst aan de gemeente aanbieden. In het gebied staat één woning en de eigenaar is al naar elders vertrokken. Er wonen nu tijdelijk vluchtelingen in. 

Beat them

Volgens IVN-voorzitter en oud-militair Wim Baan (67) wordt vanaf nu gewerkt onder het motto: if you can beat them, join them. “Als IVN zijn we geen actiegroep voor iedere bedreigde boom. We krijgen daar wel eens vragen over als weer ergens een boom in de knel komt. Wat doen jullie daaraan? Dan zeggen we: “Ben je al lid geworden van het IVN? Want daar heb je op den duur meer aan, dan je nu te richten op die ene bedreigde boom. Wij zijn geen club van vergaderaars, maar doeners. Wie zich bij ons aansluit steunt ons vanzelfsprekend met een heel vriendelijk jaarlijks bedrag. Maar daarnaast kun je ook zelf de handen uit de mouwen steken en daadwerkelijk wat betekenen.” 

Samenwerken

Kamperman en Baan zeggen dat prima wordt samengewerkt met de gemeente Rijssen-Holten. Maar ook met Staatsbosbeheer (SBB), het waterschap Vechtstromen en Greun Hooltn voor natuur- en landschapsbehoud. “Neem het heideveld tegenover hotel de Sallandse Heuvelrug, voorheen Rijsserberg. André Meilink van de gemeente belde of we wilden meehelpen om dat heideperceel daar ook als heideveld in tact te laten. Maar natuurlijk willen we dat. De gemeente stelt laarzen, handschoenen en batsen beschikbaar en wij zijn daar twee keer per jaar volop bezig met het verwijderen van jonge denneboompjes, berkjes, braamstruiken en andere opslag waar de heide last van heeft. Dan werken we hard, maar het is ook gezellig. We drinken samen koffie en we zorgen voor een stevige snertmaaltijd in Hobbyboerderieje.”

Vooraf

Samenwerken met de gemeente is ook het uitgangspunt bij de komst van het nieuwe industrieterrein, dat gaat aansluiten bij bedrijventerrein Plaagslagen. “We kiezen voor de variant waarin de zogenaamde “natte natuurverbindingszone” helemaal ongemoeid blijft. Dat heeft zich intussen ontwikkeld tot een waardevol stuk natuur waar zelfs 5 plantensoorten voorkomen die op de rode lijst staan. Maar daar achter komt dan het bedrijventerrein waar volop groen wordt toegepast. We denken aan klimopbegroeiing van gevels en natuurlijk zonnepanelen op alle daken. Zaken waar je vooraf duidelijk over moet zijn, zodat je daar ook direct werk van kunt maken. We zijn nu al volop in overleg met de gemeente en dat is mooi op tijd, want achteraf natuurmaatregelen doorvoeren blijkt altijd een stuk moeilijker.”

Groen schoolplein

Baan en Kamperman stellen dan ook met voldoening vast dat het IVN steeds vaker vooraf wordt betrokken bij nieuwe plannen. “Basisschool In den Climtuin kreeg een nieuw gebouw en die hebben nu een groen schoolplein. Heel belangrijk om basisschooljeugd bewust te maken van het grote belang van groen. Daar kun je nooit vroeg genoeg mee beginnen.” Het IVN zet zelf ook heel sterk in op het betrekken van jongeren bij de natuur. “Jos Nijveld is een natuurliefhebber die een jeugdgroep heeft opgericht en hij stuurt die aan bij projecten in de natuur. Elke zaterdag zijn er jeugdactiviteiten. We maken sloten schoon en ruimen afval op.” 

Volwassenen

Maar ook volwassen natuurliefhebbers kunnen zich helemaal uitleven in het programma van het IVN. “We houden paddenstoelenexcursies en hangen vleesmuiskasten op. Onze vrijwillige pensionado’s hebben alles in kaart gebracht, dus we weten nu ook precies waar we zijn geweest én of het helpt.” Maar het IVN houdt ook andere natuur- en milieuzaken voor de gemeente in het oog. “De regentonactie bijvoorbeeld. Om het gebruik van regenwater te bevorderen, komt er een subsidie op de aanschaf van regentonnen. We hopen dat daardoor nog veel meer mensen het regenwater van hun daken gaan opvangen en dat gaan gebruiken om kostbaar drinkwater uit te sparen.”

Zwerfafval

Verder is er nog het Clean Team dat zwerfafval opruimt. “Maar dat kan ook individueel gebeuren op een tijdstip waarop de mensen dat zelf goed uitkomt. Je kunt het dan combineren met een natuurwandeling die je toch al wilde maken. Het IVN stelt graag een grijper, een hesje en een trolley beschikbaar. Vooral kinderen zijn daar heel fanatiek mee in de weer en dat is pure winst.”

Bewustwording

Alles wat er te doen is voor natuurbehoud staat uitgebreid op de website van het IVN. Ook hoe je lid kunt worden. “We hebben gelukkig een mooi aantal leden, maar dat kunnen er nog veel meer worden, want hoe meer leden we hebben hoe meer we kunnen doen. We willen steeds meer mensen bewust maken van de waarde van een gezonde natuur om in te leven.” Meer informatie op www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter.

De locatie van het nieuwe industrieterrein met op de achtergrond de gebouwen van industrieterrein Plaagslagen.
De laatste huiseigenaar is van de Maïsweg al naar elders vertrokken. Het huis wordt nu gebruikt voor tijdelijke bewoning.