Afbeelding

Vieuwe vuur twaalne

Columns

Kiekt vuur de oardigheaid is op het plein biej de bibliotheek. Doar is kortens een keunstwoark too-zat op kösten van de vurige börgemeaster Arco Hofland. A’j wat kriengt mu’j de moond hooldn, mear der is genog van te zeggen.

Ik citere het brödje biej het keunstwoark: “Dit kunstwerk brengt een krachtige weergave van menselijkheid, het individu en vrijheid tot uitdrukking. Het symbool vrijheid wordt gedragen door de symbolen voor democratie en tijd. Her kunstwerk zal toeschouwers er dagelijks aan herinneren dat ze waakzaam moeten zijn.” Non, duudlek verhaal. Oh nittan.

En dan kö’j zonne QR-code scannen vuur nen nóg bettere oetleg van dee in cortenstoal gemaakte haande. En dan een citaat oet dee QR-code: “Het beeld 5 voor 12 belichaamt een diepgaande boodschap van samenwerking, democratie en de fragiliteit van vrijheid. Kunstenaar Uwe Dobberstein heeft dit werk ontwörpen as een monument voor de voortdurende strijd om vrijheid te behouden.” Duudleke taal duch miej. Oh nit.

Ik citere nogmoals: “De kern van het beeld is de hand van vrijheid, een vredessymbool, rustend op een altaar gedragen door vier pilaren van mensen die op elkaars schouders staan. Deze symboliseren democratie, samenwerking en gelijkheid. Om de kern van het altaar bevindt zich de symbolische zandloper opgebouwd uit ‘5 voor 12’ klokken, met nog slechts één korreltje zand resterend. Dit representeert de tijdsdruk en urgentie van behoud van vrijheid en democratie.”

En dan nog mear wier een citaat: “Binnen in het altaar (!) bevindt zich een mechanisme dat tweemaal daags, om 5 voor 12 een licht laat schijnen. Licht is een teken van hoop, maar ook een waarschuwing. Dit monument herinnert eraan dat we ons op een kritiek punt bevinden, waar de beslissingen die we nu nemen de toekomst van onze vrijheid en democratie bepalen zich te kunnen transformeren. Het oxideert en vormt een roestpatina, een proces dat symbool staat voor het leven zelf. De transformatie van het metalies blank oppervlak naar een dieproodroest patina weerspiegelt dat de cyclus van het leven en de waarde van vrijheid geworteld is in samenwerking en de geschiedenis van onze gemeenschap. Het is de kleur van ijzer, oer en bloed.”

Ik deanke der ik ook keunstenaar worde. Wat een wollige oetleg van een good bedoeld initiatief.

At der ne organisatie is den at het juust vake op kritieke peunten smearig loat ofweten is vuural de landelijke en Europese oawerheiad en het ECB-volk. Dee doot mear wat. Valt zowat in sloap angoande het nemmen van kritiek besluiten of ze doot stoomp de verkeerde dinge.

Miskien hef dét Hofland en den vagen keunstenaar met dee onbegriepelijke teksten juust bedoeld.

Wat dét betreft is het inderdaad viewe vuur twaalne.

Mear loa’ ze det dan zéggen.

Gerard Voortman